اطلاع رسانی درمورد ساخت آرامگاه ترکه میر موموندآزادبخت  بنام خدای مهربان


  http://up.y-m-v.ir/view/2544756/1%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg 

                                                                       نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

                                                     اطلاع رسانی درمورد ساخت آرامگاه حضرت ملا ترکه میر موموندآزادبخت

   

  در سفری دوروزه به سمت دلفان به نیت زیارت تربت پاک پیرمان بابای بزرگ به آن محال رفتیم  نیم روزی در راه بودیم ونزدیک غروب به سرکشتی رسیدیم که پس از آماده شدن وگرفتن وضوجهت پابوس آن بزرگوار با خانم وپسرم به محل تواف وارد شدیم وپس از سلام وتعظیم واحترام ودست به دعا برداشتیم وباخدای خود شروع به درددل نمودیم وبعداز انجام مراسم ازحرم بیرون آمدیم ودوست همراه نیز محلی برای استراحت شب فراهم کرده بود وچادر را برپا داشته بود ووسایل همراه را در آنجا قرار داده ماهم به آن مکان رفتیم و دست وصورتی تازه کردیم وچای هم خوردیم وخدارا سپا س وشکر گزار شدیم که به سلامتی وآرامش کامل پس از زیارت در محل استراحت جا خوشکرده وبا دوستان از هر دری صحبت می کردیم تا زمان خواب فراح رسید وخوابیدیم تا روز بعد که حدود ساعت ده صبح قرارگذاشتیم که جهت زیارت به محل کورستان حضرت ترکه میر آزادبخت موموند برویم وبرای باردوم به حرم بابای بزرگ جهت پابوس  وخدا حافظ ی رفتیم

  پس از انجام زیارت عرض کردم که آقا من نیتی دارم که کار خیری انجام دهم وآن این است که به من توانی وجرعت بدهید که بر مزار پاک ترکه میر آزادبخت موموند آرامگاهی که شایسته نام وشخصیت آن شاعر وعارف بزرگ باشد بنا کنم گفتم آقای من پس از این که کمک های وعنایتت شامل حال من همیشه بوده وهست این بار اول به من توانایی وشهامت انجام این کار را مرحمت کنید که نگران ا نجام آن نباشم وبعد دیگر عنایت هایت در حقم مرحمت بفرما

  دوستان .من با امید به لطف ویاری خداوند بزرگ ومرحمت بابای بزرگ ازآنجا به سمت سرکشتی حرکت کردیم و برای زیارت مزارپاک  حضرت ترکه میر       رهسپار آن محل شدیم وبه سرکشتی رسیدیم ودر آنجا آبی به صورت زدیم ومقداری میوه خریدیم وبسمت تنگ پری حرکت کردیم وبا پرسش از افراد مسیر را طی نمودیم تا به آن مکان مقدس رسیدیم وخدا را شکرگزارشدیم که به آسانی ورد محل مورد نظر شدیم و پس از زیارت سنگ مزار شاعر وعارف بزرگواربه گفتگو با روح پاک آن استاد ارجمند نشته وبا او قرار دادی بین خود وروح پاکش گذاشتیم که چه کارهای انجام دهم و تعدادی عکس از گورستان برداشتیم گفتنی است که آبادی وقبرستانی که در این محل هست بنام ترکه میر معروف بود ما نهار را در آن نزدیک ها صرف کردیم وحدود ساعت چهار بعد از ظهر بسمت نورآباد حرکت نمودیم وشب به کوهدشت رسیدیم که در کوهدشت ضمن مشورت با دوستان دراین مورد فراخوانی برای ساختن آرامگاه شاعرو عارف بزرگ در سایت های بلوطستان وسایت هومیان  نیوز وسایت لکنا وسایت یاران موموند درج نمودیم

  وحال  به اطلاع دوستان وطرفدارنش برسانیم که به امید به خدای توانا تا الان کارها به خوبی پیش می رود وما جهت انجام کارهای اولی به سمت شهر نورآباد حرکت کردیم که با قراری که دوستان در آن شهرستان با جناب بابایی ریاست محترم ارشاد اسلامی گذاشته بودند چندنفری از محترمین که از یاران ودوستداران آن حضرت می باشند در محل ارشاداسلامی آن جا منتظر ما بودند که حدود ساعت یازده قبل از ظهر ما به محل مورد نظر رسدیم که مورد استقبال دوستان قرار گرفتیم وبا هم فکری  درخواستی به اداره میراث فرهنگی نورآباد نوشتیم که قصد چنین کاری را داریم وریاست میراث فرهنگی که از دوستان جناب آقای حاج حشمتالله رحمانی که از بزرگان آن شهرستان هستند قرار گذشت که روز بعد از محل ساخت آرامگاه  دیدن کند ودستور لازم را صادرنماید ما آن روز به دیدن امام جمعه محترم دلفان رفتیم و در دفتر ایشان گفتگوی نمودیم که خود حاج آقا تشریف نداشت که خدمتش برسیم واز آن جا به محل تربت پاک ترکه میر به همراه آقایان حاج رحمانی وغلامی وگجری وزارعی و   حاج پرویز بنیادی از فرهنگیان خوشنام می باشند ومرادی همگی از محترمین شهر نور آباد بودند به آن محل رفتیم وپس از زیارت وخواندن فاتحه به محل روستای قمش در آن نزدکی ها رفتیم که به منزل برادرآقای گجری از فرهنگیان خوش نام واز محترمین آن محل می باشد وارد شدیم که پس از پذیرایی خوبی که از مابعمل آوردند و در آن جا صورت جلسه ای نوشته شد که چند نفری بعنوان هیات امنا ساخت آرامگاه حضرت ترکه میر موموند  تعین گردیدند همان طوری که قبلا اطلاع رسانی درسایت های هومیان نیوز به مدیریت جناب آقای حشمت الله آزادبخت وسایت لکنا ازنورآباد به مدیریت جناب آقای امیر اسماعیلی وسایت بلوطستان به مدیریت جناب آقای محمد بساطی وسایت یاران مومه وند به مدیریت نگارنده

  ودیگر سایت ها که اسم آنها درذهن ندارم اطلاع رسانی شده که با کمک ویاری خدای مهربان وکمکهای نقدی وجنسی ازخیرین

  از آجر گرفته تا سیمان از جانب عزیزان طرفدار شاعر وعارف ارجمندمان کار ساخت آرامگاه شروع و تا اینجا پیشرفت بسیار خوبی داشته که همان طوری که در عکس های  مشاهده می فر ماید

  کار زیرسازی وشناژآن با نظارت جناب مهندس باقری با معماری و نظارت اینجانب حاج حسین آزادبخت و سرپرسی جناب زارعیان بخوبی انجام گرفت که در جای خود میزان مصالح مصرف شده را توضیح خواهیم داد وقبلا نیز گفتیم که دیوار گذاری آن را به جناب مهندس صفری سپردیم که طبق نقشه کاردیوار وتاق زنی آن بپایان برسند وبالاپشت بام وشیب بندی آن نیز توسط ایشان انجام شد که آماده قیرکاری وایزوگام می باشد که آن نیز به پیمانکار داده وانجام شد ودرب های ورودی وپنجرها نیزدرحال ساختن هستند که آماده نصب می باشند

  که به خواست خداوند توانا تا چند روز آینده درب ها هم نصب می شوند کار سفت کای آرامگاه تااین جا تمام شده وفقط نماسازی بیرونی وداخلی آن باقی است که هنوز دراین مورد تصمیمی گرفته نشده است که آیا ادامه کار را حال شروح کنیم یااینکه برای   بهار سال 96 بگذاریم برای روشن شدن کارکردمان باید به عرض برسانم هزینه ای که تا حال انجام شده

  توسط اینجانب حاج حسین آزادبخت موموند خرج کرده مبلغی در حدود سیصدهشتاد میلیون ریال می باشد که غیراز مبلغ خرج شده مبلغی هم به دیگر افراداز جمله  پیمانکار دیوار گذاری و وجه درب و  پنجرهها و مبلغی بابت بقیه پول آهن وماسه که جمعا حدودیکصد پنجاه میلیون ریال به افراد کاسب وپیمانکار بدهکار هستیم که در انتظار لطف ومرحمت دوستان می باشیم که یاریمان کنند    ونیز مبلغی در حدود یکصدپنجاه میلیون ریال از کمکهای مردمی مانند آجر وسیمان ودیگر وسایل مورد نیاز توسط هیات امنا آقایان حاج حشمت الله رحمانی وحاج پرویزبنیادی خرج شده است وحساب بانکی نیزدربانک های ملی وملت دایر وباز شده برای کمک های مردمی که شماره آن حسابها در پیوست می آیدودر ضمن  مقدار سه هکتار زمین ازطرف اهالی روستای بلوطبازه به نام خود مرحوم ترکه میر موموند آزادبخت واگذار شد که در این مورد نیز سندی نوشته وبه امضاءتمام مالکین آن زمین رسید وقرارشد مالکین در دفتر خانه سند رسمی آن را امضاء کنند وبنا است هیات امنا با بقیه مالکین در روستای قمش جهت در یافت مقداری دیگر زمین در جنوب آرامگاه ترکه میر موموند آزادبخت  گفتگوشودکه انشالله بزودی این کارعملی می شودوحال توجه شمارا به دیدن عکس

   

  http://up.y-m-v.ir/view/2550282/22_89336.jpg

  این عکس که  در روز اول قبل از زدن کلنگزنی توسط حجت السلام حاج آقا سید هاشمی نژاد امام جمعه محترم شهرستان دلفان درسخنانی مسبوطی در معرفی این شاعر وعارف عالیقدر بیان داشتند که استاد ترکه میر موموند آزادبخت در زمان خود مورد احترام وتوجه بزرگان وروحانیت بوده که ازبزرگان نقل است که حضرت آیتالله حاج آقا فرج الله موموندی فرمودن که ترکه میر آزادبخت حافظ کل  قرآن بوده ودر بیش از دویست پنجاه سال پیش به همراه استادش نجف آزادبخت مکتب خانه  داشته ومعلم قرآن بوده امام جمعه فرمود هر  زمان که آیت الله حاج آقا فرج الله موموندی کاظمی  به این منطقه می آمده به همراه بزرگان محل قبل از انجام هرکاری به زیارت تربت پاک این عارف می رفت ودرصدمتری آن آرامستان کفش های خود را از پا در می آورد وبا پای برهنه به زیارت وخواندن فاتحه بسر مزاراو می رفت ومی گفت 

  این عکس حجت الاسلام امام جمعه محترم همراه عده ای از بزرگان وروسای ادارات شهرستان دلفان که در این محل حضور پیدا کردند

   

  http://up.y-m-v.ir/view/2550283/23_779685.jpg 

   خاک برداری محل احداث آرامگاه شاعر وعارف بزرگ حضرت ترکه میر در حضور تعدادی از روسای شهرستان دلفان ورئیس میراث فرهنگی که با حضور ونظارت ایشان مقداری که مورد نیاز بود در همان روز خاک برداری شد عکسی که پشت به دوربین ایستاده جناب آقای لطیفیان  ریاست میراث فرهنگی شهرستان دلفان می باشد 

  http://up.y-m-v.ir/view/2550284/425602569_100229_46590.jpg 

   دراین عکس ها می بینید که کاربرپایی ستون ها وتیرریزی ساختمان آرامگاه حضرت ملا ترکه میر صورت گرفته ما پس از آماده کردن شناژ پی ساختمان مدتی به دنبال جوشکار بودیم که به علت اینکه در محل کار ما برق نبود وماهم نیاز به دستگاه موتور جوش داشتیم ودر نورآباد نتوانستیم پیدا کنیم کارمان عقب افتاد چون من در دلفان آشنا زیادی نداشتم که در این مورد کمکمان کند به کوهدشت آمدم بلکه کسی که موتور جوش داشته باشد پیداکنیم آنهم نشد اولین برخوردمان با یک آشنا در محل خودمان خورد وچنان زد شدیم که دیگر سراغ کسی دگر نرفتیم چرا چون می گویند حضرت علی (ع) فرموده اگردر راهی که می رفتی کاری انجام دهید وبا کسی که این نشانی را داشت روبروشدید ازانجام آن کار دست بردار وبرگردید من هم قصه بزرگان را کوش کرده و دیگر درکوهدشت دنبال کسی نرفتم بهتر است علت را هم بگویم بعداز دیدن آن شخص با آن نشانی وگفتگو با او درموردمشکل کارم برایش گفتم اوهم گفت من این کار را انجام می دهم ودست مزد را پرسید . گفتم در دلفان قیمت جوش کاری کیلویی یکصدشصت تومان است من به شما کیلویی تا دویست تومان می دهم ایشان گفت نه من چکی کار می کنم گفتم نگران پول نباش من نقدا پرداخت می کنم گفت خیر منظورم این نیست گفتم پس چیست گفت چند تن آهن خریدی گفتم حدود بین 5 تا 6 تن کمی فکر کرد گفت من پنج تومان می گیرم بامخارج گفتم مخارج چقدر می شود گفت بیشتراز یک تومان می شود گفتم می دانی این کیلویی چقدر می شود گفت این کار چکی است نه کیلویی گفتم توسال قبلی برای من در همین ساختمان کیلویی کار کردید که خودت گفتی روزی صد هزار تومان افتادم وکیلویی یکصد پنجاه تومان حال چه شده چقدر تو فرق کردید بگذاریم وبگذریم من روز بعد به سمت دلفان حرکت کردم ویکی از آشناها زنگ زد گفت کسی پیدا کردم که موتور جوش سنگین دارد ومی آ ید کار را انجام دهد ما همان شب توسط آن آشنا با او قرار داد بستیم ومبلغ پانصد هزار تومان پیش پرداخت دادیم وتمام وسایل کار را آماده کرده وشروع به جوش کاری کرداند وماهم بعداز اینکه خیالمان راحت شد

  به کوهدشت برگشتیم تا اینکه جوشکار خبر داد نیاز به حضور من است روز بعد رفتم نورآباد ومشغول پیاده کردن نقشه گنبد شدیم وروز اول تمام برشها را زدیم وچند شاخه برش خورد وجوش شده را بر روی پایه گلویه که در عکس بالا می بینید نصب کردیم ویک شاخه برش خورده هم در اختیارجوشکار قرار دادیم که از روی آن بقیه را نصب کند این سفر برای من سه روز طول کشید روزها در محل آرامگاه بود م و شب به نور آباد می رفتم ودرهتل گاو استراحت می کردیم

  که در این سفر حالم خوب نبود چون ناراحتی قلبی دارم دراثرخوردن غذا چرب مریض شدم که طوری بود روز چهارم خودرا به خرم آباد رساندم پیش دکتر قلب رفتم گفتند به شکر خدای مهربان بخیر گذشته مشکل قلبی داشتی ناچار چند روزی ماندم تا حالم بهتر شد وقتی رفتم کار جوش کاری تمام شده بود ولی با ده ها عیب کار گنبد روبرو شدم و ازدو سو خرابی  سر درب ها جا بجا نصب شده اند ما کاری از دستمان برنیامد نظر مهندس این بود که در زمان دیوار وتاق مقداری از عیب ها گرفته می شود

  ما بااینکه قرار دادباجوشکار داشتیم نتوانستیم اورا قانع کنیم که بیاید با گرفتن دست مزد دوباره گنبدرا رفع عیب گندمدتی مارا سر گردان کرد ودراین زمان با هر بنایی درباره دیوار گذاری حرف می زدیم طوری قیمت را بالا می گفتند که ما ازخود بی خود می شدیم که چرا کار ما در اینجا گره خورده حاظر بودیم هرمتری چندهزار تومان اضافه بدهیم اول قبول می کردن وروز بعد می گفتند آقا برای ما سودی ندارد حالا شما حساب کنید چرا سود ندارد دیوار گذاری در نورآباد متری بین دوازده هزارتا چهارده هزارتومان  است ولی ما تا هجده هزار برای هر متر قبول می کردیم واما باز جور نمی شد خلاصه چه بگویم معلوم شد کسی از یاران ذهن افراد را می زد که کار ما جور نشود شاید حدود نزدیک به یک ماه کاری از پیش نبردیم البته نمی توانم همه چیز را بگویم چون هنوز کارمان ادامه دارد وصلاح نیست بیشتر از این چیزی بگویم

  تا اینکه وسیله دوستی باز سرمان کلاه رفت و با جوانی بنام آقای مهندس صفری آشنا شدیم جریان کار را با او درمیان گذاشتیم ایشان قبول کرد که کار را طبق نقشه انجام دهد ومتری بیست چهار هزار تومان بگیرد ازاوممنون هستیم انجام داد نه طبق نقشه هر طوری که پیش رفت وما در زمان تاق زنی هم نتوانستیم عیب گنبد را رفع کنیم درزمان سیمان کشی وایزوگام عیب کار گنبد چند برابر شد واین  جناب مهندس که در اصل برادرش مهندس عمران می باشد وما هم روی اسم آن جناب فریب خوردیم وبااین آقا قرار داد دیوار گذاری را بستیم وبعدا متوجه شدیم که باز اشتباه کردیم من چندین بار به خود جناب مهندس صفری در زمان انجام کار تلفن کردم که این برادر گرامی شما از اصول معماری وکار ساخت این بنا چیزی نمی داند حتی من قبل از بستن قرار داد عکس نمای ساختمانی که ما از روی آن کپی کرده بودیم در تلگرام اوقرار دادیم وگفتیم ما برابر این ساختمان پی وشناژ وپایه ها وتیر گذاری ستونها را بناکردیم او در اول قبول کرده بود که چنین کند ولی در بین راه توان ساختن آن را نداشت وما همان طوری که در بالا گفتم چندین بار به برادرش جناب مهندس صفری گرامی تلفن کردم وشکایت نمودم که این برادر شما کارساختمان آرامگاه را خراب کرده ولی ایشان مرا به امروز فردا حواله می داد وقصدش ردکردن من بود وتا پایان کار حتی یک بار هم به این آرامگاه سری نزد که آیا ما از روی نیاز به او شکایت بردیم ویا ازروی قرض ومزاحمت بوده و

  در پایان کار وسیله آقای حاج پرویز بنیادی که از محترمین دلفان واز بازماندگان شاعر وعارف بزرگ می باشد نوشته از جناب مهندس صفری گرفته که چنانچه هرزمان ما اطلاع دهیم که می خواهیم کار نما سازی را از سر بگیریم او هم بیاید وتعهدش را انجام دهد وتا   حال کاری برای رفع عیب های آن انجام نداده است از دستمان هم کاری  بر نمی آید از یک طرف آن همه مصالح از بین رفت که به ما گفته بودند برای دیوار های این ساختمان چهار ماشین بزرگ آجر کافی وز یاد می باشد ما تا پایان کار هشت ماشین بزرگ آجر چه توسط خیرین وخودمان خریداری شد که کلا  تمام شدند ومقدار یکصد وهشتاد کیسه سیمان وماسه زیادی ما خریداری کردیم ولی نتیجه چه شد خدا فقط می داند خودشان 

  وحال  بایدارروی نا چاری  با ورق گنبد دوم را برایش بسازیم  ویا اینکه 

  گنبدی با اهن وآجر بسازیم ودرمورد  دیوار سمت غرب که قطر آن حدود چهل سانت می باشد نصف بیشتر آن دیوار روی خاک دستی بنا شده است وتمام نماها واطراف درب ها باید برچیده  واز سر ساخته شوند دوستان   ما از این آقای صفری قرار داد داریم ولی چه باید بکنیم  آنها که پیش وجدان خود مسئول نیستند توجه ندارند من چه بگویم فقط امیدمن به خدا وروح پاک حضرت ملا ترکه میر است که با یاری گرفتن از خدای مهربان وروح پاک خودش بلکه کمکمان کند تا این مشکلات را رفع عیب کنیم 

    .تا پایان کار که آخرین قسمت ایزوگام  وقیرکاری گنبد وپشت بام بود به سلامت کارها انجام گرفت هیچ مشکلی پیش نیامد وفقط مقداری انجام کار برایمان گران تمام شد این ساختمان که ملاحظ می کنید بالایی شصت میلیون تومان هزینه برده است که برای نمونه مقدار هشت ماشین بزرگ آجر خریداری شده که شش ماشین آن ازکمک های مردمی بوده دوماشین بقیه خودم تهیه کردم   ونمونه دوم حدود یکصد وپنجاه کیسه سیمان تا شناژریزی سیمان مصرف شد که توسط خودم خریداری شده بود ونمونه سوم برای دیوار گذاری مقدار هشتاد کیسه سیمان توسط آقای موسی  پیری از روستای قمش کمک شد ومقدارشصت کیسه سیمان توسط آقای محمدی از روستای بلوطبازه کمک شد

  که تا این جا مقدار یکصدچهل کیسه سیمان خرج شدو ومقدار سی کیسه سیمان در این روز های آخر توسط آقای حاج حشمت رحمانی از حساب کمکهای مردمی ارسال کرد ومقدار ده عدد سیمان از قبل در محل کارداشتیم  میزان سیمانی که برای دیوار گذاری مصرف شد روی هم  یکصد وهشتاد کیسه سیمان بوده باید عرض کنم خداوند بهتر می داند چه شده البته مشکل ما در مورد هاایی که پیش آمده بیشتر مربوط به یک نفر بودکه از خود روستای ترکه میر برای نگهبانی درمحل آرامگاه گمارده بودیم

  دراین مورد درانتظار هستیم که رد پایی پیدا کنیم این موضوع را می بندیم تا زمان خود

   برمی گردیم به خاندان شاعروعارف بزرگ حضرت ترکه میر آزادبخت موموند طبق نوشته کتاب گلزارادب اثر جناب آقای اسفندیار غضنفری امرایی  حضرت ترکه میر از طایفه آزادبخت موموند بوده وطبق سند ی که موجود است ایشان با فرزندانش در سال1227قمری هجری برای باردوم در اثر اختلافات فی مابین او با پسر عموهایش فرزندان عزیزخان موموند اول  رئیس طایفه آزادبخت  بوده  پیدا می کند و به عنوان قهر از کوهدشت کوچ وبا  فرزندانش به محل سابق خود واقع در دلفان منطقه قمش برمی گردد که طی شکایتی به حکومت وقت موفق می شود املاکش در همین محل آرامگاهش  از متصرفین پس بگیرد ودر میان املاکش ساکن می شوند که پس از 9 سال زندگی وبزرگی بردود مان وکسانش در همین منطقه قمش درسال 1236 قمری فوت می نماید

  که برابراست با سنگ قبرخود آن حضرت  و سنگ قبری بنام لکه میر فرزندش  و سال 1238 لکه میر موموند نیز فوت می نماید  یعنی پس از یازده سال سکونت دراین محل ودوسال بعداز فوت پدرش حضرت ملا ترکه میرموموند  ودر کنار  قبر پدرش به خاک سپرده می شود

  و طبق سنگ قبر دیگری بنام بابامیر فرزند لکه میر که در همین گورستان باز درکنار قبر جدش بزرگوارش حضرت ترکه میر موموند به خاک سپرده شده است به سال 1300 قمری هجری می باشد

  این سنگ قبر ها گواه براین هستند که این خاندان تا تاریخ 1300قمری هجری در این منطقه ساکن بودند مگر سند ویا سنگ قبری  پیدا شود تاریخ را عوض کند تا اینجا ما این اسناد را بدست آوردیم 

  وبعداز آن تاریخ دیگر کسی ویا شخصی باقی نبوده که نشان دهد بازماندگان این خاندان باشد پیدا نیستند وکسی هم از آنان اطلاع درستی ندارند که برسر این دودمان چه آمده ویا به جای دیگر رفته باشند فقط در شهر نور آباد افرادی هستند که می گویند ما باز ماندگان آن حضرت  هستیم

  آن هم بدون داشتن سندی که نشانی از پدر به پسر باشد نیست فقط  تعدادی نوشته در نزد آقای حاج پرویز بنیادی است که بازنشته آموزش وپرورش ساکن در نورآباد واز  فرهنگیان  خوشنام ومورد احترام اهالی دلفان می باشد موجود است که بعدا دردید عموم قرار می دهیم

  این خود نشان دهنده آن است که خاندان این شاعر بزرگ تا آن زمان وآن تاریخ در این محل قمش ساکن بوده اند وپس از آن تاریخ ما دیگر سندی در دست نداریم که بر سر آنها چه آمده وبه چه علت از بازماندگان شاعروعارف بزرگ کسی خبر  درستی ندارد

  چونکه بیش از دویست سال است از بین برادران وکسانش از کوهدشت به منطقه دلفان کوچ کرده اند بستگانش درکوهدشت بر این باوراند که از  کدخدا ملا ترکه میر وهمراهانش اطلاع روشنی ندارند

   تنها اسامی افرادی که از کوهدشت به همراه ملا ترکه کوچ کرده اند می دانند تنها چیزی که قابل بررسی است این می باشد

  که آقای اسفندیارخان غضنفری این نوشتها را چه جوری به دست آورده  می گویند که از طریق افراد آگاه وعلاقهمند به شاعر وعارف بزرگ سینه به سینه به او رسیده است

  دوستان آیا باوردارید که اشعاربلند وپیچیده کله باد و منا ظره استاد ترکه میر با استادش نجف آزادبخت  با آن  بلندی وزیبایی بدون کسر وکم از سینه ریش سفیدان ما به ایشان رسیده است اگردوستان ما  کمی در این باب دقت کنند متوجه می شوند

  که چنین کاری امکان پذیر نیست مگر نوشته ای در این رسا بوده باشد که حتمن چنین نوشتهایی بوده ودر دست شخص گردآورند ه کتاب گلزار ادب لرستان قرار داشته است سئوال این جا است چه جوری واز کجا آن نوشتها به دست استاد غضنفری رسید است می شود بگویم ازغیب ویا از غارت گران در گذشته دور   ....به اورسیده باشد که مورد  اول قابل قبول نیست وشاید

  در مورد دوم  که در سال ها دوراز بستگانه  آن اسناد را  بدست آورده باشند

  برای ردیا بی برمیگردیم به گذشته دورتری    برای مامردم طایفه آزادبخت روشن است چه جوری این اسناد به دست جناب غضنفری رسیده است چون در زمان حکومت مرحوم نظر علی خان امیر اشرف حاکم ترهان ودلفان پدر بزرگوار جناب آقای اسفندیار خان امرایی چند ین بار  طایفه آزادبخت رامورد تجاوز وغارت قرار داده

  وآنها رااز  زندگی باز داشته اند  شاید در بین اموالی  که به غارت رفته آن اسناد هم به دست غارتگر افتاده باشد این امکان اول قسمت دوم این است که توسط مرحوم غلامحسین خان رضایی  که نفر دوم گرد آورنده   کتاب گلزار ادب بود با اشنایی که بااقوام خود در دلفان دارد ودرمیان اهالی ایتیون جنوبی که محل سکونت ملا ترکه بوده آن نوشتها به دست ایشان افتاده باشد

  غیر از این دوموضوع چیز دیگری بنظر نمی رسد جای شکی نیست که حال هم اسناد این دواستاد ترکه میر ونجف آزادبخت در نزد بازماندگان  آن دو بزرگوارمی باشند که امید داریم توسط دوستان آن اسناد قبل از چاپ کتاب اشعار شاعروعارف بزرگ بدست آیند  دوستان من دوباره تصمیم  گرفتم با هم فکری اقایان حاج حشمت رحمانی وبهادر غلامی وحاج پرویز بنیادی  هیات امنا حضرت ترکه میر کار ساختمان آرامگاه را از سر بگیریم واولین  اقدام براین شد که سفید کاری وگچبری داخل ارامگاه شاعروعارف بزرگ  شروع شود

   قرار شد  که  ایجانب مبلغ ده میلیون تومان جهت خرید گچ ودست مزد  سفید کار پرداخت کنم که این مبلغ در اختیار پیمانکار برای خرید گچ ودیگر لوازم مورد نیاز مانند داربس وآب وپول برای پرداخت به بناو کارگر وازبابت دست مزد وهم اکنون کاردرحال انجام است شاید دراین هفته به خواست خداوند مهربان کار سفید آن به پایان رسد ودرضمن هیات امنا واینجانب مدتی است  دنبال تهیه آب جهت انجام کار های ساخت ساز ودرخت کاری وایجاد فضای سبزوساخت دیگر چیز های مورد نیاز در محل ساختمان آرامگاه  می باشیم   

  تااینکه در دامنه کوه سمت شمال آرامگاه رشته آبی از آن بالا به داخل دره ای می ریز که هیچ گونه مورد استفاده انسانی وحتی برای حیوان از آن نشده است واز آنجا بدون استفاده   به داخل گودال دیگری می  شود وتا کنون کسی از مردم ساکن در آن منطقه ازاین آب خیری ندیده ما اعضای هیات امنا با تعدادی از مالکین روستای قمش حهت عبور لوله کوچکی اب ازآن چشمه به سمت قبرستان از میان زمین آنها عبوردهیم اول قبول کردن ولی  پس از اینکه نامه ای  در این مورد نوشتیم  که اجازه عبورلوله آب رسان  بدهند چند نفر که بقول خود بزرگان هستند وهمراه با روحانی آنمحل  تحریکاتی دربین اهالی روستا صورت دادند  که هرچه ما تلاش کردیم بلکه نظر آن ها را یکی کنیم نشد وهر روز به یک شکل جواب رد می داند این قبرستان که محل آرامگاه شاعروعارف بزرگ درآن آرامیده است قبرستان دو روستای دیگر می باشد بنام روستای بلوطبازه و روستای ترکه میر که فاقد آب آشامیدنی می  باشند اهالی آن روستاها از چشمه در فاصله دور آب خوردن خانوادهارا فراهم می کنند واگر کسی از این مردم فوت کند درمنزل خود باید فوت شده را در جلوچشم خانواده اش او را غسل دهندچون به علت نبودن آب لوله کشی ناچار هستند از آب مشکها که در خانه برای خوردن تهیه شده استفاده نمایند    

  وتوجه عزیزان را به دیدن عکسها از ساخت ساختمان آرامگاه شاعر وعارف گرانمایمان  حضرت ترکه میر آزادبخت موموند می برم نوشتن در آینده ادامه دارد

   

  http://up.y-m-v.ir/view/2550285/55_948522.jpghttp://up.y-m-v.ir/view/2550416/01.jpg

  http://up.y-m-v.ir/view/1991574/426227313_134975.jpg

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  http://up.y-m-v.ir/view/2700040/4444_934338.jpg 

   

   این آقارضاخان موموندآزادبخت رئیس طایفه آزادبخت فرزند عزیزخان سوم  نوه کیخسروخان موموند واز نسل محمد شریف خان موموند ساکن در کوهدشت می با شد  سال 1304شمسی  خورشیدی

        

   

   

   

   

   

   

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : شنبه 29 آبان 1395 | تعداد بازدید : 1137 | نظرات(3)

نظرات


این نظر توسط مهدی در تاریخ 5 سال پیش و 15:05 دقیقه ارسال شده است

آقای آزادبخت تشکر از زحمات شما
یک سوال؟
پدر بزرگ من کرم خدا خسروی آزادبخته که در گنجینه ضرونی ساکن بوده . فرزند ناصر خسرویه. طوری که از آزادبخت ها شنیدیم میگن شما از همین طایفه مومی وند بودید که از دلفان اومدید و با حمید خان و درویش خان فامیل بوده اید. میگن سندی هست که اسم پدر پدر بزرگ من هم در کنار حمید و درویش جز مالکان زمین های کوهدشت هست.شما از این موضوع اطلاعاتی دارین؟
پاسخ : جناب مهدی گرامی شما باید اطلاعات بیشتری به من بدهید آیا پدر وپدر بزرگ ودیگر اجدا خود را نام ببری تا از آن طریق خانواده شما پیدا شود با تشکر ازشما

این نظر توسط امان خسروی در تاریخ 6 سال پیش و 23:17 دقیقه ارسال شده است

برخودم فرض می دانم که از زحمات شخصیت بافرهنگ و فرهنگ دوست جناب آقای حاج حسین ازادبخت تشکرو قدردانی نمایم امید که این اقدامات گامی در جهت اعتلای فرهنگ بومی و زنده نگه داشتن فرهیختگانی همچون مرحوم ترکمیر باشد. ارادتمند شما امان خسروی
پاسخ : با تقدیم درود وسلام حضور برادر ارزشمندم جناب آقای امان خسروی ازلطف وعنایت وتوجه آن برادر گرامی کمال تشکر را دارم

این نظر توسط شهروند در تاریخ 6 سال پیش و 23:06 دقیقه ارسال شده است

سلام.خدا قوت و خسته نباشید ولیکن متن مقاله پر از غلط املایی است لطفا اصلاح بفرمایید


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]