قسمت سوم می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا ک   

  قابل توجه عزیزانی که بشکلی مربوط به این نوشته می شوند از تمامی آنان تقاضادارم چنانچه با اشکالی یا اشتباهی ویا افرادی از قلم افتاده باشند فوری با ذکر موضوع وتوضیح لازم مرا در جریان آن قرار دهید ودر ضمن اگر درمورد افراد عنوانی ویا سندی هست که معرف اشخاص می باشد خواهش دارم کپی آنرا دراختیار اینجانب قرار دهید که در معرفی افراد آن طوری که بودند معرفی شوند و تا حقی از کسی نادیده گرفته نشود واگر دوست دارید که عکس برزگان هر دودمان وخانواده وتا تمامی افراد هر دودمان در این نوشته باشد باز تقاضادارم نسبت به ارسال عکس خود و بزرگان هر دودمان ویا خانواده را دراختیار اینجانب قرار دهید که آن عکس در محل نوشته آنان قرار گیرد ودر پایان باید عرض کنم که این نوشته در کتابی بنام نامییان ترهان ودلفان خواهد آمد با تشکر از شما مدیر وبسایت یاران مومه وند حاج حسین آزادبخت مومه وند

   http://up.y-m-v.ir/view/840503/4663633949.jpg

                                                                         نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

                                  می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا کنم

   

  قسمت سوم 

   

   می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا کنم

   

                   باسلام حضور خوانندگان ارجمند وآن عزیزانیکه به هر شکل با این نوشته در ارتباط می باشند

   

  دوستان می خواهم موضوعی به عرض شما محترمین گرامی برسانم در مورد نوشتن تاریخ محلی نیاز به همکاری بزرگان هرمحل است ولی متاسفانه کوهدشت ما در مدت کوتاهی به طورکلی تغییرجمعیت داده وکسی از آن مردم که صاحب نظر بودند دیگر وجود ندارند درطول این مدت که کمتر از چهل سال می باشد دیگر اثری از آن عزیزان کوهدشتی نیست یا فوت کردند ویابه جاهای دیگری نقل مکان کرده ورفته اند خیلی کم ما در این شهر یکصدهزارنفری کوهدشتی اصلی را پیدا می کنیم این نوشته که نقلی از تاریخ 1330تا سال 1350 خورشیدی عنوان دارد و به یاد آن مردمان بسیار خوب وشریف نگاشته می شود کسی از آنان را مشاهده نمی کنم واگر بازماندهی هم هست چنان در کوشه وکنارقرار گرفته اند که هیچ نشانی ازخود را نشان نمی دهند در این نوشته من از آنان بصورت گذرا یادی کردم واز آنها تقاضا نمودم هرطوری که برایتان امکان دارد با ما همکاری کنید که بلکه مطالب بهتری از جانب شما ها در دست رسمان قرار گیرد ولی متاسفانه تا اکنون هیچ گونه همکاری مثبتی از سوی این دوستان انجام نگرفته است ولی تنها کمکی که بعضی کردند بدگویی نسبت به بنده بود که مثلا چرا نوشتید که ما از اهالی قیطول می باشیم ویا چرا نوشتید که ما درپیش علی رضاخان بودیم وایراد گرفتند که من ننوشتم که اینها با خانواده غضنفری از یک ریشه وبرادر هستند ویا شما در حق فلان بزرگ اجحاف کرده اید که نگفتید اوچه کارهای بزرگی کرده وایرادها ی زیادی برعلیه من کامنت کذاشته اند که اگربخواهم ازآنها یاد کنم وقت شریف شما را می گیرم واما دوستان من بارها از این عزیزان کوهدشتی تقاضا کردم که بامن همکاری کنید اگر سندی ویا گفتاری ویا عکسی از این بزرگان دارید در اختیار من قرار دهید که حق آن عزیز نا دیده گرفته نشود واین دوستان هیچ گونه توجه نمی کنند وپساز اینکه کتاب چاپ شد آن وفت می بینید که صدای همه بلند می شود که چرا به فلان شخصیت توجه نشده است وهزار یک ایراد می گیرند که این نویسنده هم مثل فلان کس با ما میانه خوبی نداشته ویا از فلان جان دستور می گرفت که چنین نسیت من الان که هنوز کتاب نامیان دلفان وترهان به چاپ نرسیده است از همه ی آشنایان ودوستان دلفانی وکوهدشتی تقاضا دارم هر سند ویا هر گفتاری ویا هرعکسی از بزرگان این دومنطقه دارند دراختیار فدوی قرار دهید تا آنچه لازم است درباره آن بزرگان نگارش شود واما دوستان من می دانم این ها که ایراد می گیرند هیچ گونه ربطی با آن شخص مورد بحث ندارد وفقط از روی دشمنی با من طرفدار دیگری می شوند همین سبب شد که  دوباره به این نوشته نگاهی داشته باشم که هرچه لازم دیدم بعرض شما محترمین برسانم

   

  دیشب مورخ 6/ 3 / 95 جناب آقای رضاغضنفری فرزند ارشدمرحوم نصرالله خان غضنفری لطف وعنایت داشتند تلفنی با من صحبت کردند وفرمودند که دوستی از کوهدشت به من زنگ زده که حسین آزادبخت در وبسایت یاران موموند خود مطلبی آورده که از مرحوم حاج اللهیارخان سالاربهادرعباسی گراوند از بزرگان ترهان خوب یاد نکرده وحتی از فلان آقا هم کمتر در باره اونوشته است و من تا جای که یاد داشتم این چنین نبود چرا چون شخصیت حاج اللهیارخان عباسی گراوند طوری نبود به او توجه نشود شما دراین سایت هر جا به اسم این بزرگ مرد بربخورید می بینید که به نیکی از او یاد شدو اگر تمام نوشته این سایت را بررسی کنید کسی پیدا نمی کنید که به اندازه ایشان دربارش مطلب نوشته با شیم چون حقا ایشان هرچه از بزرگواریش بنویسیم کم نوشتیم و در سال 1340ویا 1339 که سال فوت مرحوم علی رضاخان غضنفری می باشد بعداز ایشان آن زمان مرحوم حاج اللهیار خان سالاربهادر کسی بود که مورداحترام مردم ودستگاه حکومتی بودند چون از بزرگان ترهان از یکصدسال گذشته تا آن زمان چند نفری بیش باقی نمانده بودند که همه مورد احترام مردم بودند حدود سال 1345شمسی بود وشهر کوهدشت در حال پیش رفت وعمران وآبادانی بود

   

  بزرگان شهر همه باهم در فکرپیش رفت شهربودندودر این موقع نماینده ترهان ودلفان تیمسار فضل الله خان همایونی بود که از افسران خوشنام ارتش ایران بودند که حقا به مردم خدمت می کرد حال می خواهم از آن زمان گپی برایتان بیان کنم

   

  یک روز در اوایل آبان ماه سال 45 مردم باخبر شدند که دبیرستان دختران کوهدشت به علت کمی تعداد دانش اموزان سال اول راهنمایی تحطیل شده مردم   علت را از اداره فرهنگ آن زمان جویا شدند ونماینده آن اداره درپاسخ به مردم می گوید که قبولی سال گذشته دانش آموزان دختر به اندازه کافی نبوده

   

  که دبیرستان راهنمایی داشته باشیم روی این حساب دبیرستان دخترانه بازنمی شود و هر چه مردم درتوان دارند دراین باب با آن اداره بکار می گیرند ولی کاری از پیش نرفت رئیس اداره فرهنگ در آن زمان آقای حاج محمود پارسا بود تااینکه ما مردم به این فکر افتادیم که طی یک درخواست از جناب تیمسار همایونی کمک بخواهیم

   

  وشرح بلند بالای نوشتیم واز تمام بزرگان شهر امضاء گرفتیم و گفتند امضاءحاج اللهیارخان عباسی هم لازم است چونکه ایشان با تیمسارهمایونی دوست است وقرار براین شده من بعدازظهر همان روز کاغذ را به امضاء ایشان برسانم علت اینکه من انتخاب شدم با سن کم خدمت ایشان برسم چه بود در اول لطف بیش ازحد مرحوم حاج اللهیار خان درحق فدوی به بخاطر پدرم عنایت داشتند

   

  من هم فورا کاغذ را برداشته خدمت ایشان رفتم که در آن ساعت بعدازظهر در هفته دوم آبان ماه سال 1345در جلومسجد جامع کوهد شت مشغول قدم زدن بودند

   

  پس از عرض سلام ایشان متوجه من شد وفرمود اند که برادر زاده چه می خواهید عرض کردم این نامه ای است برای جناب تیمسار همایونی درمورد بستن دبیرستان دختران وتمام جریان را برایش تعریف کردم وناگفته نماند که ایشان نسبت به فرهنگ وپیش رفت امورفرهنگی بیش از همه تلاش می کردکه بچه های کوهدشت پیش رفت داشته باشند وکاغذ را از من گرفت وامضاء کرد

   

  من هم برای او دعا کردم گفتم حاجی آقا خدا کند که صدسال عمر باعزت داشته باشید یک باره گفتند ای بابا چرا نفرین می کنید من هم کمی جاخوردم عرض کردم خیر حاجی آقا دعاکردم باز آن راتکرار کردم این بار لب خند ی زد گفت ای کر آزاوخت من تا الان یکصد سال بیشتر عمر کردم یعنی دیگر تمام من ازاین گفته خود بیشتر جاخوردم من عذرخواهی کردم ایشان گفتند می دانم شوخی کردم ناراحت نباشید

   

  راستی من هم کمی جاخوردم نامه را گرفتم بردم پیش بقیه آقایان کوهدشتی که در جلو اداره پست خانه حضورداشتند ازمن پرسیدند چه خبر عرض کردم هیچ گفتند پس چرا ناراحت هستید گفتم یعنی این قدر تابلوم ناچارا جریان را گفتم

   

  آنها هم قدری شوخی کردن گفتند اشکال ندارد حاجی مردبزرگواروارزشمندی است دراین مورد آگاه هستند

   

  و آنجا باز هم به حضور حاج اللهیارخان نیاز بود چون می خواستند یک نفربا تیمسارهمایونی با تلفن حرف بزند وجریان را به اطلاع اوبرساند گفتند فقط حاجی اللهیار خان دیدم همه به من نگاه می کنند گفتم آقایان من دیگر این کاررا نمی کنم چون نمی خواهم حاجی از من ناراحت شود هرچه گفتند من قبول نکردم رئیس پست و تلگرافخانه آمد دم درگفت آقایان خط تهران آماده است یکی بیاید با تیمسارحرف بزند من دیدم هیچ یک از آقایان این آمادگی را ندارند حق هم داشتند تیمسار فقط با نصرالله خان غضنفری وحاج اللهیارخان عباسی در تماس بود مثل حالا نبود همه ی مردم مستقیم با نماینده درتماس باشند اگر کسی کار داشت که وسیله نماینده درست می شد ازطریق این دونفر نصرالله خان غضنفری ویا حاج اللهیار خان عباسی پیگیری می شد بازمن ناچار شدم سری رفتم پیش حاجی چون می دانستم در کجاهستند در جلوحمام عباسی سابق وکاشفی فعلی قدم می زد رفتم وپس از عرض سلام واحترام لازم جریان را گفتم ایشان فورا آمدن وبزرگان همه رفته بودن به داخل دفتر رئیس پست وقتی حاجی وارد شد همه از جای خود بلند شدند وبه کناری ایستادند تا حاجی درجای رئیس پست قرار گرفت البته با تعارف واصرار رئیس پست درجای اونشستند وبا تیمسار همایونی درمورد بستن دبیرستان دخترانه حرف زد ن ودر نتیجه تیمسار گفته بود من در این مورد با وزیر گفتگو می کنم واین مشکل را تا یک هفته دیگر حل می نمایم واین طورهم شد سه روز بعد مدیر کل لرستان آمد ومدیرجدیدی را برای کوهدشت منصوب و معرفی نمود وآقای پارسا را به خرم آباد انتقال دادند ودخترها هم در همان دبیرستان با هم مشغول درس شدند این موضوع را برای این گفتم که ارزش شخصیت حاج الهیارخان عباسی گراوند را گفته باشم البته آنچه در باره ایشان لازم دانستم در جای که به ایشان مربوط بوده آوردم با تشکر از شما 

  عکس ازراست مرحوم ابراهیم خان رشیدیان نایب الحکومه طایفه نورعلی ساکن در ترهان ودلفان درزمان حکومت امان الله خان سردار بهادر غضنفری به  سال 1306تاسال 1325 شمسی نفر دوم امان الله خان سردار بهادر غضنفری  حاکم بر شمال وغرب لرستان عبارت از  دلفان وسلسله وترهان درسال 1306 تا سال 1325 شمسی که سال فوت ایشان نیز می باشد ونفرسوم نصرت الله خان امیر پور (امیر ارفع )غضنفری از سرداران بزرگ لرستان ونفرچهارم حاج اللهیار خان سالار بهادر عباسی گراوند نایب الحکومه ترهان ازسال 1306 تا سال 1325 خورشیدی درحکومت امالله خان سردار بهادرغضنفری 

  http://up.y-m-v.ir/view/1603679/8.jpg

   

  ت 

   

  ا ازنظر وساختمانی وساکنین آن در کوهدشت و در دهه سی تا دهه 50 شمسی ازشمال تاجنوب عبارت بود ازبانک کشاورزی مرکزی تا چهارراه خیابان زینب نرسید به مسجد صاحب الزمان (ع)وازانجا به رودخانه شرق ازکناب ویا خیابان پانزده خرداد این کناب هم اکنون درزیراین خیابان جاری است ودرکنار این خیابان تا کوچه ای منشعب از خیابان امام به سمت خیابان سمهیه می رود وازآنجا رد شده وارد به خیابان مالک اشتر می شود .و محدوده شرقی کوهدشت از همین کناب شروع وبه سه راهی که در تقاتع خ- . سمهیه و کوچه به مالک اشتروازآنجا به صورت دایره وارد به خیابان فردوسی می رسد و ازآنجا به خیابان خیام وآرد به جاده تنگ قلعه یا خیابان ابوعلی سینا منتحی می گردد

  گفتیم ازخیابان زینب در کناررودخانه تا جاده خرم آباد کوهدشت که همان خیابان سپاه پاسداران می باشد که اخرین ساخمان محدوده شهری درقسمت جنوب درکنار رود خانه قرار داشت ودر آن زمان

  دراین نقطه که تقاطع جاده خرم آباد کوهدشت و دروازه وردی شهر بود ودر سمت شمال این تقاطع ساختمان پاسگاه باج گیری شهرداری کوهدشت بود که وسیله دونفر کارمند شهرداری اداره می کشت وهر نوع کالایی که از جانب خرم آباد به کوهدشت می آمد باید عوارض آن در این ایست بازرسی پرداخت گردد کالاهایی که شامل عوارض بودند مانند قند وچای وپارچه ولوازم زندگی مربوط به آن زمان دراین ایست بازرسی مورد رسیدگی قرار می گرفتند ودر سمت جنوبی این تقاطع .

   

  ساختمان بزرگی دراین محل با باغ زیبایی وجود داشت که مربوط به مشهدی محمد معروف به( مه ) آزادبخت مومه وند پدر نگارنده وفرزندانش بنام های حاج محمدمراد وحاج محمدحسن وحاج ساسان وحاج حسین نگارنده ودکترسرتیپ حاج مروت ومهندس خداداد شهرت آزادبخت مومه وند درآنجا بود

   

    

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC00417.JPG

   

                                                          مشهدی محمد (معروف به مه )آزادبخت مومه وند پدرنگارنده

   

  وچند خانوار نیز دراین محل ساکن بودند بنام حاج خدا کرم کرمرضایی اهل پشت بازار خرم آباد داماد اسدخان آزادگان پدرخسروآزادگان وتعدادی نهاوندی هم دراین محل سکونت داشتند

  ویک باب مدرسه بنام دبستان جامی که زمین آن توسط ایجانب حاج حسین آزادبخت مومه وند نگارنده وبرادرانم که حدود سه هزار مترمربع بود بطور رایگان به اداره آموزش وپرورش واگذار نمودیم که سند مالکیت آن ازسند رسمی فدوی وبرادربزرگم بنام حاج محمد مراد آزادبخت کسر وبنام آن اداره درسال 71 13صادر وتحویل شد ویک باب دبیرستان نیز به نام شش بهمن در آن طر ف رودخانه نیزاحداث گردید که از طرف حاج حاتم امرایی وبرادرانش زمین آن واگزار شده بود ودر آن دبستان و دبیرستان بچه ها درس می خواندن و

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/03.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/011.jpg

  دراین عکس نشسته نفر وسط امیراشرف غضنفری حاکم ترهان ودلفان وسلسله وچگنی در رژیم قاجار  ونفرسمت چپ نشسته  علی محمد خان امیر اعظم غضنفری حاکم ترهان ونماینده مجلس شورای ملی در رژیم قاجار وپهلوی   ونفر سمت راست نصرت الله خان امیرارفع امیرپور یکی از بزرگان لرستان ونفر ایستاده ازسمت راست که ازهمه بلندقدتر است آقارضاخان آزادبخت مومه وند (شهاب لشکر)  رئیس طایفه آزادبخت

   درآن محل تنها ساختمان بارک علی محمد خان امیر اعظم غضنفری حاکم سابق ترهان ونماینده مردم لرستان درمجلس شورای ملی به مدت بیش از چهار دوره که این عمارت بارک که مقرحکومت ومنزل اوبوده که بعدآ بتصرف دولت درمی آید واین ساختمان دارای حمام عمومی هم بود که مورد استفاده افراد دولتی قرارمی گرفت و در زمان حکومت علی محمد خان این تنها حمام کوهدشت بوداین ساختمان بعدا توسط غلامرضاخان غضنفری فرزند ارشد علی محمد خان امیر اعظم که نماینده مردم کوهدشت ودلفان درمجلس شورای ملی بود باز سازی شد   وبعداز انقلاب اسلامی وپس  از مرگ غلامرضاخان غضنفری  این محل در اختیار اداره مخابرات کوهدشت قرار گرفت وهم اکنون اداره مرکزی مخابرات است

  تا زمان حگومت امان الله خان سرداربهادر غضنفری کوهدشت حمام عمومی نداشت و به دستور اودر چند محل کوهدشت حمام عمومی احداث گردید واز مدرسه جامی به سمت بالا تعدادی خانه هم بود که مربوط به وابستگان  ونزدیکان خان بزرگ علی رضاخان غضنفری بودند اینان درقسمت شمال مدرسه جامی به سمت بالا تا ساختمان محل سکونت خود خان در بین (کناب ) ویا خیابان پانزده خرداد ورودخانه سکونت داشتند که عبارت بودند ازبستگان و همسایه های مرحوم علی رضاخان غضنفری بزرگترین مالک وخان کوهدشت دراین محدوده ساکن بود ند از جمله محمدحسن غضنفری طولابی وبرادرش غلامرضا غضنفری طولابی ومشهدی علی اکبر طالبی زاده ومحمدولی خان ابراهیمی بافرزندانش بنام جمشید خان وملک محمد وشیرمحمد ونوربخت ابراهیمی که از بزرگان دودمان ابراهیمی درکوهدشت می باشند که از طرف علی رضاخان املاک زیادی بنام کشاورزی وساختمانی به آنان واگزار شده بود واسفندیار آرادبخت وبرادرزاده اش بنام طهماس آزادبخت وبساط پیرزاده برادرشیری علی رضاخان که مادر این بساط شیر علی رضاخان داده است ومنزل جمشیدوکاظم بهرامی وتعدادی نهاوندی دراین محدوده ساکن بودند بنام عباس رضوان کاسب و فتح الله حاجیان کاسب وتیمور حاجیان فرهنگی وعیدی ابراهیمی کاسب وابراهیم هادیان ومحمدعلی هادیان ومشهدی مصطفی مجیدی کاسب ومغازه خیاطی داشتند که تماما دارای ساختمان شخصی بودند ودرآن محدوده خانه علی رضاخان غضنفری ساختمان ساخته بودند

  وچند خانوار که  دراین محدود جمع شده بودند که هر یک از محلی آمده بودند شهولی غلامی وداره امرایی ومحمودی نورائی کارگر شهرداری و نورعلی کمالوند اینان همه دارای ساختمان شخصی بودند که زمین آن ازطرف علی رضاخان غضنفری به صورت رایگان دراختیارشان قرار داده بود واستاد دایی ملکی خیاط وتعدادی دیگر که اسامی آن هارا یاد ندارم

     درآنزمان که ساختمان محل سکونت مرحوم علی رضاخان هم دراین محدوده بود که مساحت آن ساختمان بیش ازده هزارمترمربع بود که ازخیابان زینب تا رودخانه ودر کنار رودخانه تا اولین کوچه که وارد به خیابان حرمی شد واز آنجا شروع وازکنارخیابان حر تا خیابان حضرت امام و شاه سابق درکنارآن خیابان برمی گشت تا به خیابان زینب می رسید و در این محدوده که جای ساختمان مخابرات کوهدشت درقسمتی از خانه علی رضا خان واقع است که دربین خیابان حرتا خیابان زینب قرار داشت وچشمه ای درمسیر رودخانه درمیان محدوده منزل علی رضاخان قرار داشت که به آن می گفتند چشمه حکومتی که نزدیکان حاکم از آب این چشمه مصرف می کردند 

           http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04729.JPG

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04730.JPG

   

   

   

   http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04703.JPGhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/1.jpg

  سمت راست دربالا علی محمد خان امیر اعظم بالباس رسمی در زمانی که نماینده مجلس بود وامان الله خان سر داربهادر در رذیف پائین حاکم ترهان ازسال 1306تا1325 خوشیدی وازدونفر ایستاده سمت راست  غلامرضاخان غضنفری نماینده مجلس شورای ملی ازجانب مردم ترهان ودلفان دررژیم گذشته و

  سمت چپ علی رضاخان غضنفری بزرگ ترین مالک وخان کو هدشت عکس مربوط به سال 1325 خورشیدی

   

  وساکنین خیابان امام یا شاه سابق تعدادی خانه مر بوط به نزدیکان خان دراین محدوده نیز بود ند  واز خیابان فعلی امام واداره مخابرات کوهدشت  درکنار رود خانه واقع شداند که دراین محدوده خانوارهایی که اهل تویسرکان بودند به اسامی صفتر معینی وپسرانش ونوروز ویدالله واستاد خیرالله ومحمدرضا واستاد حسن واستاد علی ملکی با چند خانواده دیگردراینجا زندگی می کردند ودرضمن طولابی های کوهدشت در این محل بودند که عبارتند ازعین علی ومحمدعلی برادرش با فرزندانشان وحاج حسین علی طولابی بابرادرانش بختیار ویوسف طولابی وحاج بابانازاروحاج مراد باتعدادی دیگرازطولابی ها دراین محل بودن اینان ازآن دسته افرادی بودن که زمین کشاورزی داشتند و علی رضاخان غضنفری درکوهدشت هم مقداری زمین ساختمانی به همه ی آنها داده بود ودر آن زمین ها ساختمان ساخته بودند وبعضی را نیز زمین کشاورزی بنام رعیت گرفته بودند که درآن مشغول به کار کشاورزی شد بودند که دراین محل   ساکن شده

   
  واین افراد با عده دیگر ازطولابی ها وچم زکراییها کوهدشت به سر پرستی مشهدی خسر و حسنی دوره وحاج حاتم خان امرایی (طولابی ) که از بزرگان طایفه طولابی ساکن درکوهدشت بودند وآنان معروف به عمله و یا قیطولی علی رضاخان بشمار می رفتند که دراین محل ساکن هستند  این دونفر ازنزدیکان خان بودند  آنها قبلا با پدرانشان توسط امان الله خان سرداربهادر حاکم ترهان ازمحل سماق وسیره به کوهدشت آمدند و همه کاره خان درامررعیت های بخصوص درمرکزکوهدشت همه کاره خان بودند

  اینان را  نزدیکان   امان الله خان سرداربهادر و علی رضاخان می گفتند که به دوقسمت ویا دودسته جدا از هم تشکیل شده بودند یکی را هوز خسروامرایی می گفتن  که در داودرش ساکن شده واکنون هم آبادی به این نام در داودرش وجود دارد بنام آبادی خسرو امرایی دوره

  ودیگری داردسته حاج حاتم خان امرایی طولابی که درمرکزکوهدشت ساکن شده بودند می گفتند این هردو شخصیت پسر عمو بودند

  ودرعکس پائین

  حاتم خان امرایی طولابی را درحضور اعلحضرت  محمد رضاشاه پهلوی پادشاه ایران وعدهای از وزرا وامیران ارتش درزمان واگذاری اسناد مالکیت کشاورزان درفرودگاه خرم آباد ملاحظه می نمایید وآقای حاج حاتم خان امرایی طولابی به عنوان نماینده کشاورزان به حضورشاه  رسیده وازدست پادشاه ایران اسناد مالکیت کشاورزان منطقه کوهدشت را به نمایندگی تحویل گرفته

   درسمت راست حاتم خان امرایی را درحضور پادشاه ایران ووزرا و امیران ارتش مشاهده می کنید

   http://up.y-m-v.ir/view/748988/2806789769.jpg

   

   

   

   واما از مرحوم خسروحسنی دوره یا امرایی که از افرادسرشناس ومورد احترام و از  نزدیکان امان الله خان سرداربهادر حاکم ترهان می باشند

  لازم است بگویم مشهدی خسرو انسانی درستکار و راست گو و مورد قبول همه بود او حدود نودسال عمرکرده  که به او می گفتند تاریخ شفاهی منطفه او تمام حوادث گذشته را درذهن داشت اگراز او می پرسیدی که فلان شخصیت درفلان جنگ چه شجاعتی به خرج دادآن حوادث را ازاولین حرکت تا پایان روزگار وتاریخ ومکان وزمان را تعریف می کرد

  ولی هزارافسوس که ما دیر دست به کار نوشتن شدیم که ازبرکت وجود ارزشمند او بهری بگیریم واگراین مقدارکمی که ازگذشته خاندان غضنفری که داریم باز بیشترآن مربوط به گفته های مشهدی خسرو می باشد بخصوص درباره زندگی امان الله خان غضنفری امرایی که نقل قول از او می باشد ایشان برعکس دیگر نزدیکان خاندان امان الله خان  او انسانی حق شناس وقدر نمک خوارگی ارباب خودرا خوب پاس می داشت وبسیار نسبت به این بزرگان احترام داشت که هروقت درباره امان الله خان ازاو پرسشی می شد اول سکوت می کرد وبعد با خواندن سوره قرانی فاتحه را با ذهن ودل خود می خواند ومی گفت خدا روحش را بیامورزد واگرکسی ازروی نمک نشناسی نسبت به این بزرگوارن بی ادبی می کرد با شدت عمل تند او روبرومی شد که بسیار ناراحت می گشت واگرکسی درآن نزدیکی بود اورا صدا می کرد وبه او شکایت می برد که دیدی این نانجیب چه گفت ویا چه کرد وپس ازگفتن موضوع شروع به گریه کردن می نمود که باعث دلتنگی دیگرحضارمی شد که انسان را وامی داشت که بنگرد که چه انسانهای خوبی وجود دارد البته جاداشت که درباره این انسان خداشناس بیشتر تعریف کنم ولی تا زمانی دیگر وحال

  برمی گردیم به موضوع اصلی

  خیابان سمیه یا ثریا سابق   . ازمیدان آزادگان یا کریم خان زند سابق

   و بقیه ساکنین خیابان سمهیه از میدان فرمانداری ویا میدان آزادگان که این میدان در دهه پنجاه احداث شده و در شرق این میدان فقط یک درمانگاه وجود داشت وحالا بنام درمانگاه محمد رسوالله می باشد که در آن زمان زمینش که در حدود ده هزار متر مربع می باشد توسط مرحوم علی رضا خان غضنفری بطور رایگان واگذار کرده بود ودولت هم آنرا درمانگاه بهداشتی ساخته بود وتنها دکتر کوهدشت در آندرمانگاه بودند وچند ساختمان نیمه کاره درشمال شرقی این میدان بود ودیگرساختمانی نبود تاکنار خیابان سمیه که اولین خانه مربوط به مشهدی علی اکبر طالبی زاده بود وروبروی آن زمینی دیوار کشید شده که صاحب آن شخصی بود به نام رضا شریفی درجه دار ارتش که پس از او ساختمان حاج محمد کیخسروی آزادبخت یکی از بزرگان طایفه آزادبخت واز نوادگان مرحوم عزیزخان آزادبخت مومه وند رئیس طایفه آزادبخت می باشد ومنزل شکرالله خان زرین قلم از بزرگان دودمان ابراهیمی از طایفه ضرونی است وخانه حاج کلوالی امامی پدر حاج حسین علی امامی راد نماینده سابق کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ومنزل حاج شیخ محمد نبی کاظمی روحانی اهل دلفان ساکن درکوهدست که اوهم بسیار مورد احترام مردم بود

  ومنزل حاج آقا سید عبدالحسین عطایی شیرازی اولین روحانی زمان سردار بهادر غضنفری که قبر این سیدبزرگوار در کوشی از پارک شهر مرکزی کوهدشت بنام قبر اقا معروف است قراردارد

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D9%88.jpg

  ازراست روحانی عالی قدر آقا حاج سید عبدالحسین عطایی شیرازی وعلیرضاخان غضنفری فرزند امان الله خان سردار بهادر حاکم ترهان تا سال 1325 که سالمرگ او می باشد وحاج اللهیارخان سالاربهادر عباسی گراوند نایب الحکومه ترهان درزمان سرداربهادر و علی رضاخان غضنفری و

  نوجوانی که پسربچه ای درآغوش دارد آیت الله حاج آقا آدینه وند است که همراه فتح الله خان فرزند دوم سرداربهادر می باشد

   

   

  ودر دوطرف خیابان سمیه تعدادی ساختمان وجود دارد که اسامی آنها ازاین قرار است منزل مسکونی میناخان که درجلوع منزلش خورده فروشی داشت ومنزل منصور آزادبخت او یکی از خوردمالکین طایفه آزادبخت ساکن در کوهدشت بود وشفیع خان شفیعیی قبادی که  دراین محل خانه داشتند وپس از آنها ساختمان حاج فتحعلی آزادبخت یکی ازخورده  مالکین  کره پا از طایفه  آزادبخت بود که درادامه آن ساختمان منزل حاج شعبانعلی طولابی وفرزندش میرزا حسین طولابی که در سمت راست همان خیابان منزل مشهدی رشید بگ قبادی با اکبرزمانی وتعدادی دربین کوچه های خیابان سمیه تاچهار

  راهی  به  ساختمان کارگاه موتور آرد شاه طرعلی یاراحمدی می رسید وتعدادی خانه در آنجا بود که اسامی آنها را  درذهن ندارم   درروبروی موتور آرد منزل ابراهیم خورشیدی بافرزندانش  در آن جا بود وپائین ترازآن منزل تیموری با فرزندانش قرار داشت که داخل کوچه به سمت خیابان فردوسی 

  منزل  حاج الله قلی خان خسروی گراوند پدر رستم خان خسروی کارمند شهرداری کوهدشت وحاج دکتر  خسروخان خسروی وسیروس خان خسروی  که  از بزرگان دودمان خسروی گراوند بودند کهاز افراد سرشنا س و مورد احترام دربین  اقوام ومردم کوهدشت می بودند درهمان کوچه منزل   وعلی اکبرخان محمدی آزادبخت کارمند شهرداری که از بزرگان طاتیفه آزادبخت بوده ومنزل محمود کاظمی اهل دلفان کارمند شهرداری کوهدشت وساختمان ومحل سکونت اسفندیار خان خسروی گراوند با برادرش مراد خسروی از محترمین  دودمان خسروی گراوند بودند ساکن در همین کوچه بوده ومنزل سهراب خسروی گراوند پدر عباس خسروی ازمحترمین کوهدشت که شغل کاسبی دارد  اینان ار بزرگان طایفه گراوند ساکن درکوهدشت قرارداشتند ومنزل مشهدی جواد خسروی دراین محل سکونت داشتند اوکارمند دارایی بودودر سمت دیگر کوچه

  منزل غلام حسن خان فاضلی آزادبخت رئیس طایفه آزادبخت بافرزندانش بنام حاجی خان (مسعود خان ) فاضلی آزادبخت که خود وپدرش دومی مالک بعداز امان الله خان غضنفری سردار بهادر در منطقه ترهان می بود که از افرادسرشناس ومورد احترام مردم کوهدشت بودند وخانه مرادخان فاضلی آزادبخت فرزند غلامحسن خان آزادبخت نیز در همین محل قرار داشت

                                                                       حاج حیاتقلی خان خسروی از بزرگان ترهان

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04706.JPG

   

  وحاج حیات قلی خان خسروی گراوند او  بزرگ وسر کرده دودمان خسروی ها از طایفه گراوند ساکن در کوهدشت بود که یکی از مالکین سرشناس ومورد احترام اهالی کوهدشت بودند ومنزل نورزخان امرایی با بستگانش بنام محمد کاظم زوارشاهی وبرالی امرایی برادرزادهاش در این محل بود 

  نوروزخان امرایی نیزازبزرگان منطقه کوهدشت وازمحترمین دودمان میر شه قلی بوده  که مورد احترام مردم  ودستگاه دولتی بود که در همان محدود سکونت داشتند ومنزل میرزا یوسف محمدی اهل دلفان ساکن در این محدوده بودند ودرداخل این کوچه وکنار خیابان فردوسی 

  منزل مشهدی علی بگ امرایی با فرزندانش ناصر خان وسلیمان وابراهیم امرایی بود مشهدی علی بگ امرایی از افراد سرشناس واز نزدیکان علی رضاخان غضنفری بودند که در کنار آن ها منزل مهره چااواری وعلی امید حیدری باشاطرعلی یاراحمدی با فرزندانش ودرکنار آنها منزل بابا سلطان غلامی و فرزندش مجید غلامی و حاج جواد وجلال سلوکی قرار داشت ودراین محل ساکن بودند

  که در کنار خیابان فردوسی وخیابان امام ویا شاه سابق منزل فتح الله خان غضنفری فرزند امان الله خان سردار بهادر حاکم ترهان قرار داشت

  که در سمت شرق خیابان فردوسی وخیابان امام منزل حاج حاتم امرایی با برادرانش بنام سهراب امرایی وصید محمد امرایی ساکن  می باشند که از مالکین نزدیک به علی رضا خان بود ند که دارای املاک زیادی هستند  و در آن محدوده منزل غلامعلی امرایی وبرادرزاده هایش بنان علی اکبر وعزیزمراد در آن محل بود و خانه بساطعلی امرایی نیز در آن جا بود ومنزل امان الله  طهماسبی با فرزندانش درآن حدود بود ازداخل کوچه تا خیابان امام جای بانک مسکن منزل

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA.jpg

  این عکس نشان دهنده تعدادی از بزرگان شهر کوهدشت درزمان حکومت امان الله خان سرداربهادر غضنفری وفرزند ارزشمندش علی رضاخان غضنفری است که اورا درمیان یارانش مشاهده می کنید ازراست نشته

  حاج اللهیارخان عباسی سالاربهادر گراوند نایب الحکومه ترهان درزمان حکومت امان الله خان وعلی رضاخان غضنفری وستوانیکم والی زاده فرمانده پاسگاه انتظامی کوهدشت درسال 1325 خورشیدی وحاج حیاتقلی خان خسروی گراوند از سرکردگان ترهان وردیف دوم ازراست حاج عبدالله خان ابراهیمی بزرگ وسرکرده طایفه ضرونی مادیان رود کوهدشت وشگرالله خان زرین قلم ازبزرگان دودمان ابراهیمی ضرونی ومشهدی سهراب میرزایی ازبزرگان دودمان میرزابگ ساکن در خیابان فردوسی کوهدشت ومشهدی علی بگ امرایی از بزرگان کوهدشت ومشهدی غلامحسن خان آزادبخت مومه وند رئیس طایفه آزادبخت وکودکی که پیش علی رضاخان می باشد فرزند سروان والی زاده میباشد و کودک دوم فتح الله خان غضنفری فرزند دوم سرداربهادر حاکم ترهان هست اکثر آنها ساکنین بین خیابان سمیه تافردوسی در آن زمان می با شند

  وساکنین بین خیابان سمیه تا فردوسی

   

  حاج کرم رضا حیدری اهل روستای رباط نمکی خرم آباد ودرسمت شرق همین محل از خیابان امام درکنار کوچه منزل حاج حسین صالحی وپسرش حاج ماشاالله صالحی که تا جر خوش نامی بود که مورداحترام مردم نیز قرار داشت درداخل کوچه باز سمت شرق همین کوچه تاانتها منزل غزت الله صالحی وپدرش که به شغل لحاف دوذ ی مشغول بود درآن محدوده بود ند

  وخانه برادران فیروزی یداله وسزی اهل خرم آباد که  کاسبی داشتنددراین محل بودند ودرداخل کوچه تعدادی خانه قرار داشت  که مربوط به خانه سه شنه امرایی با فرزندانش مردان وشیخه امرایی  ومنزل  سید محمد موسوی ودیگران که اسامی را یاد ندارم وبرمی گردیم به خیابان فردوسی از اول این خیابان تاانتها .بیشترساکنین آن ازدودمان میرزایی های اهل الشتر که پدرانشان درزمان حکومت امان الله خان سر دار بهادر به کوهدشت آمده اند که توسط علی رضا خان املاک زیادی دراختیار آنان قرار داده که هم اکنون این خاندان تماما از مالکین سرشناس وخوش نام  در کوهدشت می باشند دردو طرف خیابان فردوسی صاحب خانه ومحل مسکونی هستند که پدرانشان عبارت بود از محمد شاه میرزایی وفرزندانش بنام غلام شاه وحاج علی شاه میرزایی که از افراد سر شناس کوهدشت می باشند و سهراب میرزایی وفرزندانش بنام محمد رضاوشیخ حسین میرزایی بودند ومشهدی خسرو میرزایی بافرزندانش که علی خان میرزایی به نظر من ازفرزندانش درقید حیات هستند وجهان میرزایی باپسرانش که حاجی نوره میرزایی ازآنان باقی می باشد وساکنین خیابان فردوسی اکثرا میرزایی بودند که دردوطرف این خیابان ساختمان ساخته بودند تاجایی یاد دارم خدامراد میرزایی وکتاب میرزایی ومنصورمیرزایی و منزل حسن امرایی واسفند یارامرایی با پدرشان بنام یار حسین امرایی ومحمد شریف خان با پسرش بنام محمد امرایی که از نزدیکان فتح الله خان غضنفری بودند و چندخانواردیگر که ساکن این خیابان بودند درسمت شرق همین خیابان خانه هدایت الله خان غضنفری بود در

  آخرآن خیابان خانه استاد شکر علی رضایی نوازده معروف وبرادرانش بودندکه به سمت خیابان سمیه تعدادی خانوار بودند که از افراد کارگر و چوب دار ودلال تشکیل شده بودند ودرانتهای خیابان فردوسی به سمت خیابان خیام نانوایی بودمربوط به سلگی نامی که درآن جاخانه داشت وچند خانه در آن محل نیز بودند

   

  از خیابان فردوسی وارد به  داخل خیابان خیام منزل حاج عزت الله خان رشیدیان با برادرانش دراین خیا بان ساکن هستند حاج عزت الله خان فرزند ابراهیم خان رشیدیان است او از جانب حکومت وقت در رژیم پهلوی اول نایب الحکومه ایل نویرعالی ساکن کوهدشت و دلفان بودند و یکی از مالکان خوب وسر شناس وبانفوذ درشهر کوهدشت بود ند که مورد احترام اهالی ودستگاه دولتی بوده او یکی از نزدیکان علی رضاخان غضنفری می باشد ودرسمت شمال این خیابان

  منزل عالی خان رضایی ایتیوند فرزند سردار نصرت ایتیوند بود اونوه سرتیپ خان رئیس اهل ایتیوند است عالی خان رضایی انسانی مهربان باسواد مردمدار که مورداحترام همه مردم  بود او  آگاه به امور اجتماعی بودند که  در دهه ی سال پنجاه نایب رئیس انجمن شهرکوهدشت بود خود واجدادش ازبزرگان دلفان وترهان بودند و

  دراین محل نیز منزل عالی خان رشیدی که از بزرگان طایفه نویرعالی است ساکن دراین محل می باشد  ودر این  محدوده منزل عبدالکریم خسروی آدینه وند  از بزرگان طایفه آدینه وند ترهان هم ساکن بودند که  او فخاربود  ودراین خیابان تعدادی دیگر نیز سکونت داشتند که مربوط به نزدیکان عزت الله خان رشیدیان بودند

   

   

  ازراست حاج عزت الله خان رشیدیان از بزرگان طایفه نویرعالی ساکن در ترهان ودلفان وعالی خان رضایی ازبزرگان ایتیوند

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%B9%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/54.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/001.jpg

    این عکس جمعی ازجوانان  اهالی تنک قلعه با حضور نصرالله خان غضنفری بزرگترین خان ومالک کوهدشت بالباس سفید درکنار او ناصر بخت آور شهردار آن زمان کوهدشت و در سمت چپ نصرالله خان غضنفری اردشیر رشیدیان ودرکنار او کدخدا باقر رستمی بزرگ روستای تنگ قلعه کوهدشت ونفربعدی درکنار کدخدا رستمی عزت الله خان رشیدیان رئیس نیمی از طایفه نویرعالی ساکن دردلفان وترهان بود   او  شخصیتی محترم وباسواد و  با نفوذ که مورد احترام مردم ودستگاه دولتی در آنزمان بودند  وچندین دوره به عضویت انجمن شهر وشهرستان درکوهدشت انتخاب گردیدند            

   

   ومنزل حاج محمد کوشکی رحمانی وبرادرانش ودر داخل خیابان خیام به سمت خیابان جدید بوعلی ویا جاده تنگ قلعه سکونت داشتند حاج محمد رحمانی نیز از افراد سرشناس ساکن در کوهدشت بودند که مورد احترام مردم بود  و در داخل کوچه چند ساختمان بود که مربوط به

   حاج منصورخان حیدری وفرزند انش ساکن هستند حاج منصورخان ازبزرگان خاندان حیدری کمال وند ساکن درکوهدشت می باشد خود وبرادرش حسین خاخ حیدری از محترمین شهرکوهدشت بودند حسین خان بافرزندش علی احمد ساکن دراین محل می باشند منصور خان وحسینخان هردوبرادر از نزدیکان علی رضاخان غضنفری می بودند که زمینهای کشاورزی وساختمانی زیادی ازطرف علی رضاخان به آنهاداده شده بود مشهدی عزیزخان امرایی بابرادرانش کریم خان حاتمی وکاظم امرایی وجهانگیر امرایی درکنارهم ساختمان داشتند عزیزخان بابرادرانش وپسرش ازنزدیکان علی رضاخان بودند که املاگ زیادی از طرف علی رضاخان به آنان واگذار شده بود و تمام ساکنین این محل از زارعین علی رضاخان غضنفری بحساب می آمدن که دارای زمین کشاورزی می باشند در

  داخل کوچه خانه درویش میززا پور بود درآن کوچه منزل میرزاقلی کونانی با فرزندانش بود در این محل

  وبرمی گردیم به خیابان امام خیابان  شاه سابق ازخیابان فردوسی درکنار خیابان امام تامسجد جامع کوهدشت ازفردوسی درسمت راست اولین کوچه بن بست داخل کوجه منزل شیرعالی محمدی فرخی اواهل طایفه ضرونی مادیان رود کاسب بود واسد شهبازی بافرزندانش اهل نهاوند کاسب دراین محل ساکن بود وچندخانه دیگر دراین محل بود که اسامی آنها را ندارم وبسمت مسجد درکوچه دوم منزل امیر خان حیدری بافرزندانش محمود وحسن وایمان حیدری ساکن بودند امیرخان از طایفه کمال وند بود خود ودیگر خاندانش از محترمین این منطقه بودند که مورداحترام اهالی کوهدشت بودند وازدسته نزدیکان به علی رضاخان غضنفری بود که املاگ زیادی ازطرف علی رضا خان دریافت داشته بودند

  در این محل خاندان نعمتی های کونانی ساکن هستند که عبارت از

  حاج علی مراد وحاج اسد مراد نعمتی وبرادرانشان بنام حاج محمد مراد و حاج نعمت الله نعمتی که همگی ار افرادسرشناس شهر کوهدشت می باشند که دارای املاگ زیادی درمرکز کوهدشت هستند که در کنار کشاورزی شغل کاسبی هم دارند واینان در خیابان بوعلی سکونت دارند ودراین خیابان نیز منزل ابراهیم نعمتی باپسرانش ازجمله حاج هاشم نعمتی هم ساکن هستند که اسامی ذکر شده دراین محدوده ازخیابان خیام تا کنار مسجد جامع شهر کوهدشت برقرار می باشند که به محله نعمتی معروف هستند

                                         عکس مرحوم حاج علی مراد نعمتی بزرگ دودمان نعمتی های کوهدشت از طایفه کونانی  


  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg

   

  از خیابان خیام به جاده یا خیابان بوعلی که از جلودادگستری رد می شود به صورت دایرواربه میدان امام (ع)می رسید که درکنارتنها مسجد کوهدشت که درزمان امان الله خان غضنفری باکمک او و توسط چند نفرخیرساخته شده بود درکنار میدان این  مسجد قرار دارد

  گفتیم رسیدیم به میدان امام این میدان درآن زمان پل چوبی داشت که توسط حکومت وقت باچوب برروی رودخانه که دارای آب زیادی بود ساخته شده درشمال این پل تعدادی درخت وجود داشت که ازجای اداره پست ودادگستری ودبیرستان دخترانه وقسمتی از خیابان بوعلی ادامه داشت و دارای درخت های بزرگ بید وسفیدچوب بود که درزمان دهه سی این محل را برای اسکن دادن بارکش ها قرارداده و بعد ازاینکه بارآنهارا تخلیه می کردند آنان را دربین درختان قرارمی دادند وآنهارا به آن درختان می بستند اکثرأ بارآنها درتابستان گچ وگندم وجو بود و درزمستان ذغال وهیزم وگوسفند وبز ومرغ ودیگر لوازم لازمه درآن زمان مانند روغن وکشک وپشم وغیره می آوردن وبرای فروش درآنجا قرارمی دادند که درقسمت سه راهی بالائی دادگستری منطقه بازی بود درحدود یکصد متربا ساختمان هایشهری فاصله داشت 

   http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/104.jpg

  عکس سمت راست حاج اللیهار خان عباسی سالار بهادر گراوند نایب الحکومه ترهان در رژیم پهلوی وعکس دست جعمی ازراست سام خان محمدی گراوند رئیس نیمی ازطایفه گراوند نفردوم غلام شاه خان سرتیب نیا رئیس وبزرگ نیمی از طایفه نورعلی (نویرعالی )دلفان وترهان وسروان والی زاده فرمانده پاسگاه انتظامی کوهدشت و  عیدی خان عباسی گراوند ازبزرگان ترهان شهردار اسبق کوهدشت وعلی اکبر خان خسروی آدینه وند رئیس نیمی ازطایفه آدینه وند ترهان 

   

  آقایان عباسی یا هوز حاج اللهیارخان عباسی فاصله داشت حاجی اللهیارخان یکی ازسرداران بزرگ ترهان درحکومت های گذشته بوده او شخصیتی ارزشمند باسواد باایمان وخداشناس ودیندار بود که مورداحترام مردم کوهدشت ودستگاه دولتی هم بود که بیش ازیکصد سال عمرباعزتش سپری کرده بود وبابرادارنش که همگی ازمحترمین منططقه ترهان بودند دراین محل سکونت داشتند که عبارت بودندازآقایان ناصرخان عباسی گراوندوشکرالله خان واین دوبرادرهای حاج اللهیارخان بودندو

  عیدی خان وعبدالعلی خان وعالی خان ورستم وکریم وحسن وحیدرعلی خان وماشاالله وسیف واحمد وباقرکه همگی عباسی گراوندشهرت داشتندوبرادرزاده حاج اللهیارخان سالار بهادر بودند و نیز تعدادی ازاقوام گراوند در کنارآنها قرارداشتند ازجمله

  کربلائی شفیع طهماسبی که ازمحترمین کوهدشت بود باپسرش اکبرخان طهماسبی ونزدیکانش غلامعلی طهماسبی باپسرانش محمدحسین خان طهماسبی پدرآقای حاج ابراهیم طهماسبی امام جمعه محترم کوهدشت می باشد وعلی اکبر طهماسبی اینان اهل دلفان هستند و

  مشهدی صید علی گراوند با فرزندانش دراین محل ساکن بود و او از بزرگان گراوند بودند و حاج صید محمد خان معروف به (حاجی صیه) جعفرپورگراوند با فرزندانش جعفرعلی معروف به کلای پدرحاج ایرج جعفرپورگراوندوحاج بساطعلی گراوندپدرآقایان حاج هوشنگ و مسعود جعفرپور گراوند وکیل دادگستری حاج صیه گراوند از افرادسرشناس وسرمایه دار کوهدشت بود وحاج ایرج جعفرپور گراوند نوه حاج صیدمحمد خان گراوند(حاج صیه گراوند ) است که او از افرادسرشناس ودیندار وباایمان وخداشناس هستند که مورداحترام اهالی کوهدشت می باشند ومشهدی عله جعفر پور گراوند بافرزند علی جعفرپور کارمند مخابرات کوهدشت ودیگرفرزندانش وکربلائی بهرام جعفرپورگراوند و برادرانش باباخان گراوند وعزیزخان گراوند دراین محل ساکن بودند وکه همگی ازطایفه گراوند می باشند باتعدادی دیگربنامهای

  مشهدی فتاح وعبدالله برادرش ساکن دراین محل بودند  ودیگران بنام   حاج مرادبگ قبادی معروف به مرادبگ حکیم باپسرش حاج چراغعلی قبادی که شخصیتی با ایمان وخداشناس ومورد احترام مردم بود که به شغل کاسبی مشغول بودند که در بین مردم جایگاهی والا داشتند وتعدادی دیگر که اسامی آنهارا بیاد ندارم ساکنین این محل بودند اینان را

  هوزحاج اللهیارخان می گفتند.که درشمال شهرکوهدشت واقع شده بودند آبادی کوچکی بود این ها  یک تیره از سه تیره طایفه گراوند بنام عباسیها می باشند که پس از جنگ های طایفگی که بین آنان و دیگرابرادرانشان پیش آمد ازمنطقه ترهان کوچ کرده وبه دشت های کوهدشت آمدن که در زمان عباس خان گراوند جدشان درمناطقی مانند کل کل ومیشنان ودیگرجاها ازجانب بزرگان غضنفری مانند فتح الله خان سرتیپ امرایی حاکم ترهان دراختیار خاندان عباس خان قرار داد بود درمنطقه کوهدشت مرکزی هم صاحب املاک زیادی شدن که در زمان حاج الهیارخان سالار بهادر که ازبزرگان ترهان بود به این محل آمدن وتشکیل آبادی دادند وحال به آنها می گویند هوز الهیارخان وبه این نام معروف شده است که درکنار شهر کوهدشت می باشند

   

  و درادامه شمال ازانتهای دادگستری وساختمان مدرسه به رودخانه به صورت دایره تا خیابان شهید شهبازی وبانک کشاورزی که درداخل این محدوده ازرودخانه وپل چوبی کنار مسجد تا نرسید به بانک کشاورزی محل سکونت شهبازی ها وتعدادی ازخسروی های گراوند و تعدادی امرایی ساکن بودندکه شهبازی ها عبارت بودنداز

  حاج رضا علی باپسرانش بنام حاج علی اکبرخان وعلی احمد وعلی آقا شهبازی و دیگر شهبازی ها عبارت از شیخ حسین با فرزنداش بنام حسین وحاج حسن واحمد شهبازی که تمامی از افراد سرشناس شهر  کوهدشت میباشند  وخانواده حاج حسینقلی نوروزی شهبازی که یکی ازبزرگان کوهدشت میباشد دارای املاک زیادی درتنگ قلعه وحومه شهرکوهدشت است که با پسرانش حاج میرزا علی وحاج میرزا ولی وحاج کشکولعلی وحاج درویشعلی وحاج محمدولی شهرت نوروزی درکوهدشت به کارکشاورزی وکاسبی مشغول هستند که در این محل ساکن می باشند وازآن جا به سمت خیابان شهید شهبازی

  http://up.y-m-v.ir/view/2127036/225520580_88129.jpg

  عکس حاج رضا علی شهبازی از بزرگان ترهان بزرگ خاندان شهبازی های کوهدشت

  منزل عباس شهبازی بافزرندانش ودیگراقوام درآن محل سکونت داشتند باید عرض کنم که حاج رضاعلی وعباس شهبازی ازبزرگان ترهان وازنزدیکان علی محمد حان امیراعظم وغلامرضاخان غضنفری بودندکه درتصمیم گیری های ترهان صاحب نظر بودندودربین مردم جایگاه ولائی داشتند  که مورداحترام مردم ودستگاه دولتی بودند  شهبازی کلأ درحومه کوهدشت و درمنطقه دالاب دارای املاک زیادی بودندکه همگی به کار کشاورزی مشغول هستند وازمالکین کوهدشت به حساب می آیند

   

   

         محمد رضاخان خسروی گراوند ازبزرگان دودمان خسروی ازطایفه گراوند ساکن درکوهhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03550.JPGدشت

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03557.JPG

   

  ازسمت راست نفرسوم حاج اسدالله خان خسروی دریکی از جشن های ملی درزمانی که رئیس انجمن شهرکوهدشت بود

   

   

  و حاج اسدالله خان ومحمدرضاخان خسروی   فرزندان پرویزخان خسروی گراوند که ازبزرگان دودمان خسروی گراوندمی باتشندازمالکین وافراد سر شناس درکوهدشت هستند که املاک آنها درکمیر مرکزی می باشد آنان دربین مردم دارای احترام و جایگاهی والابودند و حاج اسدالله خسروی مدت چند دوره رئیس انجمن شهرکوهدشت بودند که در این محل سکونت داشتند

   

   وآقایان حاج احمد وحاج محمود امرایی بافرزندان و اقوام ونزدیکانشان دراین محل ودر کناررودخانه منزل داشتندکه این دوبرادر ازمحترمین شهر کوهدشت بودند وحاج احمد امرایی مدتی که عضوانجمن شهرستان نیزبودندواو دارای املاک زیادی درکمیرچقاسیه مالک می باشد وحاج محمود نیز به کاسبی مشغول بودند و

  کربلایی عبدعلی امرایی که از افراد سرشناس کوهدشت بودند همراه فرزندانش ساکن در  خیابان سید مصطفی خمینی  (ولی عهد سابق ) هستند او از مالکین سرشناس کوهدشت بودند که املاکش اکنون دراختیار فرزندانش می باشد وفرزندانش از افرادخوش نام کوهدشت می باشند

   

   

   

   

  آهنگرانی

  بنام پیرعالی وجافرخان هدادی وشخصی بنام موشی که داماد پیرالی بود دراین محل سکونت داشتند وآهنگران کار ساختن افزار لازم برای کار کشاورزی وافزاری که برای خانه لازم باشد درست می کردند وآن شخص یهودی نیز برای افرادی که نیاز داشتند مشروبات الکلی درست می کرد ناگفته نماند که او یهودی بود دراین مکان سکونت داشت وباغ کوچکی از درختان انگور وانار وسیب داشت وعده دیگر ازمردم درکنارخیابان سید مصطفی خمینی محله بازار جدید سرپوشیده شهبازی ساکن بودندبنام شاه مراد بافرزندانش و برادران واقوامش مانندکربلائی باوی دلال ودیگران دراینجا سکونت داشتند که اسامی آنهارا یاد ندارم و ازبانک کشاورزی به سمت پائین 

                                                                     پزشکیار ارسطوملکیان  یکی از محترمین شهرکوهدشت

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/12.jpg

  منزل پزشکیار ارسطوملکیان  وبرادرش بود پزشک ارسطوانسانی نیکوکار وباایمان وخداشناس بود واو درزمان خود تنها پزشکیارکوهدشت بود که با مردم مهربان وبا روی خوش رفتار می کرد با حالی که آن وقت هاپزشکی درکوهدشت نبود اوتا جایی که برایش امکان داشت درحق بیماران کوتاهی نمی کرد درمطبش دارو نیز وجود داشت که بلکه مشکل بیمارانش را درهمان مطب رفع کند پزشک ملکی دوپسر بنام پرویز ومحمدعلی ملکیان     درکوهدشت داردکه اززمان پدرشان تاحالاساکن خیابان شهید شهبازی می باشند که از افراد سر شناس وخوشنام در کوهدشت هستند که مورد احترام مردم کوهدشت می باشند آنان   به کارکشاورزی مشغولند  ارسطو ملکیان در زمان خود مقدارزیادی زمین کشاورزی درکمیر مرکزی  کوهدشت خریداری کرده که هم اکنون آن زمین ها دراختیار فرزندانش پرویزومحمد علی ملکیان  می باشند از آن محل به  بالا

   

  منزل محمدحسن کونانی با تعدادی ازفرزندانش بود محمدحسن کونانی یکی ازبزرگان منطقه ترهان بودند که درزمان حکومت های علی محمد خان امیر اعظم غضنفری یکی ازنزدیکان حاکم بود وازافرادسرشناس وصاحب نام ترهان بودند که همیشه مورد توجه علی محمدخان امیراعظم ودیگربزرگان ترهان قرارداشت ودرمحل نیز دارای نفوذ وقدرت فراوانی بود ازخانه محمدحسن تا محله کونانیها مانند ......گراوندها حدود یک صد مترفاصله بود که درآن جا تعداد زیادی ساختمان وجود داشت ازجمله خانه فرزندان محمدحسن کونانی که به آن محل هم می گفتند هوز صیدعلی کونانی که درزمان ما به هوزکوزادکونانی معروف بود کوزاد با برادران وبرادرزادهایش بنام حاج احمدعلی وحاج درویش حسین وحسین واسفندیارودیگر برادران درآن محل قرارداشتندوآنان هم آبادی بودند درکنار شهر کوهدشت اینان از طایفه کونانی بوده که تماما به کار کشاورزی مشغول بودند که هم درکوهدشت املاک زیادی دارند وهم درترهان منطقه کوهنانی وهم درپای آسان نیز مالک می باشند که این طایفه کونانی درکوهدشت به دوقسمت تقسیم شده اند اولی هوز محمدحسن کونانی بودندکه باداردسته حدود پنجاه خانوار می شدند که محمدحسن بزرگ آنها بود ودسته دوم هوز کوزاد کونانی بودند که آنها نیر درحدود بیش از پنجاه و شصت خانوار بودند که بزرگ اینان کوزاد کونانی بود این طایفه ازهمان اهالی کونانی ساکن دردره ترهان هستندوبا آنان ازیک ریشه می باشند ه قبلا درآن جا ساکن بوداند ادامه دارد

   

   

   

  قسمت دو م

   

  وبرمی گردیم به قسمت سوم شمالی کوهدشت از خیابان رودکی روبروی بانک کشاورزی به محله سوری و واردبه محدوده غربی کوهدشت می شویم وحال ساکنین خیابان رودکی از بانک کشاورزی به سمت غرب دردوطرف این خیابان تعدادی ازاهالی کونانی و  آقایان صفایی که در اصل بالوند می باشند به عبارت طهماس خان باپسرانش بنام اگبرخان وعله ومنصورخان ومحمدحسین خان وسهراب خان صفایی با پسرش اسماعیل خان وکاظم خان صفایی بافرزندانش که این سه برادرازطایفه  بالوند که با کونانی ها نسبت خویشی دارند واینان از بزرگان ومحترمین شهرکوهدشت میباشند که دارای املاگ زیادی زمین کشاورزی درکوهدشت ومناطق کونانی نشین میباشند ودرکنار آنان تعدادی ازاقوام ونزدیکانشان نیز دراین محل سکونت دارند مانند صیداحمد وعلی احمد وعلی دادامرایی ..درسمت راست خیابان رودکی ارسمت بانک کشاورزی بازتعدادی ازاهالی کونانی بنام های عبدالحسین ومعروف به گلی و فرزندانش بنام  رضا ومحمد رحیم وهوشنگ  وبرادرانش دراین محل هم سکونت دارند از محترمین شهر کوهدشت هستند که در میان مردم دارای احترام وجایگاه خوبی می باشند این ها  نیز مانند دیگراقوام کونانی دارای زمین های کشاورزی زیادی درحومه کوهدشت ومناطق کونانی نشین بوده که به کارکشاورزی مشغول می باشند وتعدادزیادی ازاقوام محمدحسن کونانی هم دراین محله ساکن هستند مانندسوزه کونانی وفرزندانش وآقاحسین کونانی وکرم شاه کونانی بااقوامش ونوره کونانی که ازبزرگان کوهدشت می باشد هم بااقوامش بنام عزیزخان نورایی پدرمحمود نورایی بابهرام پدراکبرخان اعبدالی قالی فروش که ازطایفه نویرعالی بودند ودیگر بستگانش دراین محل سکونت دارند البته اقوام کونانی زیاد دراین محل ساکن هستند که اسامی آنها را ندارم این آقایان کونانی تماما دارای زمین واملاگ کشاورزی در کوهدشت می باشند که به کارکشاورزی مشغول هستند  وتاجاییکه من می دانم تمام آنها ازافراد خوشنام و سرشناس کوهدشت می باشند که دربین اهالی جایگاهی خوبی دارند

  .... پس از طایفه کونانی ساکن درخیابان رودکی کوهدشت به خانواده های امرایی ساکن دراین منطقه می رسیم بنام حاج اسماعیل خان امرایی و اقوامش 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                  ساختمانی که مشاهد می کنیدقلعه نظرعلی خان امرایی  امیر اشرف در کوهدشت می باشد

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/40.jpg

   

   

   

   

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : دوشنبه 17 خرداد 1395 | تعداد بازدید : 2232 | نظرات(1)

نظرات


این نظر توسط مسعود یاراحمدی در تاریخ 6 سال پیش و 9:16 دقیقه ارسال شده است

سلام و درود خدمت حاجی عزیز.شرمنده ام حاجی .مشکلات زندگی مجال رو از آدم میگیره که احوالی از دوستان بپرسه آنهم دوست بزرگوار و عزیزی مثل شما.طی تماسهای مکرری که با آقای فتح الهی از فامیلهای نزدیک مستقر در نوراباد گرفتم قرار بر این شد که اسناد و مدارک مربوطه رو از طریق ایمیل یا تلگرام برای من بفرستد اما تا الان خبری نشده.به محض اینکه فرستاد من هم سریع خدمت حضرتعالی ارسال خواهم کرد. ارادتمند همیشگی شما،خاک پای شما مسعود یاراحمدی
پاسخ : سلام برمسعود خان گرامی ازلطف وعنایت شما سپاس گزارم هرزمان جور شد مرحمت کنید ممنون هستم باتشکر از شما دوست خوبم


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]