می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا کنم   

   

   

  قابل توجه عزیزانی که بشکلی مربوط به این نوشته می شوند از تمامی آنان تقاضادارم چنانچه با اشکالی یا اشتباهی ویا افرادی از قلم افتاده باشند فوری با ذکر موضوع وتوضیح لازم مرا در جریان آن قرار دهید ودر ضمن اگر درمورد افراد عنوانی ویا سندی هست که معرف اشخاص می باشد خواهش دارم کپی آنرا دراختیار اینجانب قرار دهید که در معرفی افراد آن طوری که بودند معرفی شوند و تا حقی از کسی نادیده گرفته نشود واگر دوست دارید که عکس برزگان هر دودمان وخانواده وتا تمامی افراد هر دودمان در این نوشته باشد باز تقاضادارم نسبت به ارسال عکس خود و بزرگان هر دودمان ویا خانواده را دراختیار اینجانب قرار دهید که آن عکس در محل نوشته آنان قرار گیرد ودر پایان باید عرض کنم که این نوشته در کتابی بنام نامییان ترهان ودلفان خواهد آمد با تشکر از شما مدیر وبسایت یاران مومه وند حاج حسین آزادبخت مومه وند

   http://up.y-m-v.ir/view/2626828/4_133997.jpg

      نگارنده حاج حسین آزادبخت مومه وند

   

  می خواهم شمارا با ساکنین شهرکوهدشت درسالهای قبل ازانقلاب اسلامی از دهه سی تا دهه 1350 آشنا کنم

  ا ازنظر وساختمانی وساکنین آن در کوهدشت و در دهه سی تا دهه 50 شمسی ازشمال تاجنوب عبارت بود ازبانک کشاورزی مرکزی تا چهارراه خیابان زینب نرسید به مسجد صاحب الزمان (ع)وازانجا به رودخانه شرق ازکناب ویا خیابان پانزده خرداد این کناب هم اکنون درزیراین خیابان جاری است ودرکنار این خیابان تا کوچه ای منشعب از خیابان امام به سمت خیابان سمهیه می رود وازآنجا رد شده وارد به خیابان مالک اشتر می شود .و محدوده شرقی کوهدشت از همین کناب شروع وبه سه راهی که در تقاتع خ- . سمهیه و کوچه به مالک اشتروازآنجا به صورت دایره وارد به خیابان فردوسی می رسد و ازآنجا به خیابان خیام وآرد به جاده تنگ قلعه یا خیابان ابوعلی سینا منتحی می گردد

  گفتیم ازخیابان زینب در کناررودخانه تا جاده خرم آباد کوهدشت که همان خیابان سپاه پاسداران می باشد که اخرین ساخمان محدوده شهری درقسمت جنوب درکنار رود خانه قرار داشت ودر آن زمان

  دراین نقطه که تقاطع جاده خرم آباد کوهدشت و دروازه وردی شهر بود ودر سمت شمال این تقاطع ساختمان پاسگاه باج گیری شهرداری کوهدشت بود که وسیله دونفر کارمند شهرداری اداره می کشت وهر نوع کالایی که از جانب خرم آباد به کوهدشت می آمد باید عوارض آن در این ایست بازرسی پرداخت گردد کالاهایی که شامل عوارض بودند مانند قند وچای وپارچه ولوازم زندگی مربوط به آن زمان دراین ایست بازرسی مورد رسیدگی قرار می گرفتند ودر سمت جنوبی این تقاطع .

   

  ساختمان بزرگی دراین محل با باغ زیبایی وجود داشت که مربوط به مشهدی محمد معروف به( مه ) آزادبخت مومه وند پدر نگارنده وفرزندانش بنام های حاج محمدمراد وحاج محمدحسن وحاج ساسان وحاج حسین نگارنده ودکترسرتیپ حاج مروت ومهندس خداداد شهرت آزادبخت مومه وند درآنجا بود

   

    

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC00417.JPG

   

                                                          مشهدی محمد (معروف به مه )آزادبخت مومه وند پدرنگارنده

   

  وچند خانوار نیز دراین محل ساکن بودند بنام حاج خدا کرم کرمرضایی اهل پشت بازار خرم آباد داماد اسدخان آزادگان پدرخسروآزادگان وتعدادی نهاوندی هم دراین محل سکونت داشتند

  ویک باب مدرسه بنام دبستان جامی که زمین آن توسط ایجانب حاج حسین آزادبخت مومه وند نگارنده وبرادرانم که حدود سه هزار مترمربع بود بطور رایگان به اداره آموزش وپرورش واگذار نمودیم که سند مالکیت آن ازسند رسمی فدوی وبرادربزرگم بنام حاج محمد مراد آزادبخت کسر وبنام آن اداره درسال 71 13صادر وتحویل شد ویک باب دبیرستان نیز به نام شش بهمن در آن طر ف رودخانه نیزاحداث گردید که از طرف حاج حاتم امرایی وبرادرانش زمین آن واگزار شده بود ودر آن دبستان و دبیرستان بچه ها درس می خواندن و

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/03.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/011.jpg

  دراین عکس نشسته نفر وسط امیراشرف غضنفری حاکم ترهان ودلفان وسلسله وچگنی در رژیم قاجار  ونفرسمت چپ نشسته  علی محمد خان امیر اعظم غضنفری حاکم ترهان ونماینده مجلس شورای ملی در رژیم قاجار وپهلوی   ونفر سمت راست نصرت الله خان امیرارفع امیرپور فرزند دوم امیر اشرف نظرعلی خان امرایی یکی از بزرگان لرستان ونفر ایستاده ازسمت راست که ازهمه بلندقدتر است آقارضاخان آزادبخت مومه وند (شهاب لشکر)  رئیس طایفه آزادبخت فرزند شایسته وارزشمند عزیزخان موموند آزادبخت

   درآن محل تنها ساختمان بارک علی محمد خان امیر اعظم غضنفری حاکم سابق ترهان ونماینده مردم لرستان درمجلس شورای ملی به مدت بیش از چهار دوره نماینده لرستان در رژیم پهلوی اول بودن که این عمارت بارک را برای  مقرحکومت ومنزل خود ساختند  که بعدآ بتصرف دولت درمی آید واین ساختمان دارای حمام عمومی هم بود که مورد استفاده افراد دولتی قرارمی گرفت و در زمان حکومت علی محمد خان این تنها حمام کوهدشت بود این ساختمان بعدا توسط غلامرضاخان غضنفری فرزند ارشد علی محمد خان امیر اعظم که نماینده مردم کوهدشت ودلفان درمجلس شورای ملی بود باز سازی شد   وبعداز انقلاب اسلامی وپس  از مرگ غلامرضاخان غضنفری  این محل در اختیار اداره مخابرات کوهدشت قرار گرفت وهم اکنون اداره مرکزی مخابرات است

  تا زمان حگومت امان الله خان سرداربهادر غضنفری کوهدشت حمام عمومی نداشت و به دستور اودر چند محل کوهدشت حمام عمومی احداث گردید واز مدرسه جامی به سمت بالا تعدادی خانه هم بود که مربوط به وابستگان  ونزدیکان خان بزرگ علی رضاخان غضنفری بودند اینان درقسمت شمال مدرسه جامی به سمت بالا تا ساختمان محل سکونت خود خان در بین (کناب ) ویا خیابان پانزده خرداد ورودخانه سکونت داشتند که عبارت بودند ازبستگان و همسایه های مرحوم علی رضاخان غضنفری بزرگترین مالک وخان کوهدشت دراین محدوده ساکن بود ند از جمله محمدحسن غضنفری طولابی وبرادرش غلامرضا غضنفری طولابی که از افراد سر شناس این شهر بود اند واینان فرزندان مرحوم ملک حسن خان طولابی می باشند که در حکومت امان الله خان غضنفری سردار بهادر جایگاه والایی داشته ومورد توجه  حاکم وقت  بوده است واین دوبرادر هردو کاسب وسرمایه دار که دربین مردم دارای احترام بوداند  ومشهدی علی اکبر طالبی زاده ومحمدولی خان ابراهیمی بافرزندانش بنام جمشید خان وملک محمد وشیرمحمد ونوربخت ابراهیمی که از بزرگان دودمان ابراهیمی درکوهدشت می باشند که از طرف علی رضاخان املاک زیادی بنام کشاورزی وساختمانی به آنان واگزار شده بود واسفندیار آرادبخت وبرادرزاده اش بنام طهماس آزادبخت وبساط پیرزاده برادرشیری علی رضاخان که مادر این بساط شیر علی رضاخان داده است ومنزل جمشیدوکاظم بهرامی وتعدادی نهاوندی دراین محدوده ساکن بودند بنام عباس رضوان کاسب و فتح الله حاجیان کاسب وتیمور حاجیان فرهنگی وعیدی ابراهیمی کاسب وابراهیم هادیان ومحمدعلی هادیان ومشهدی مصطفی مجیدی کاسب ومغازه خیاطی داشتند که تماما دارای ساختمان شخصی بودند ودرآن محدوده خانه علی رضاخان غضنفری ساختمان ساخته بودند
  وچند خانوار که  دراین محدود جمع شده بودند که هر یک از محلی آمده بودند شهولی غلامی و داره امرایی ایشان نیز پسر عموی حاج حاتم خان امرایی می باشد که از افراد سرشناس شهرکوهدشت بود داراب امرایی یکی از یاران خوب ونیک اندیش مرحوم علی رضاخان بود که او درقسمت باغزال مرکزی دارای زمین کشاورزی می باشد که ار طرف خان بزرگ کوهدشت به ایشان واگذار گردیده است فرزندان ایشان اکثرا کارمنددولت هستند وخانه پدری آنان هنوز در  محل سابق خیا بان پانزده خرداداست   ومنزل دیگری در کنار خانه داراب امرایی می باشد که مر بوط بود به مشهدی قربانعلی امرایی سوری که یکی از بزرگان طایفه قرعلیوند است  که می خواستم در مورد ایشان ودیگر بزرگان آن طایفه مطلبی بنویسم ولی مورد اعتراض یکی از فرزندان ایشان قرار گرفتم واز نوشتن ومعرفی دیگربزرگان آن طایفه خودداری کردم تاخودشان مطلبی بنویسند وآن را دراین جان بیاورم واز دیگر محترمینی که از آن طایفه در شهر کوهدشت هستن معذرت می خواهم در مورد نیاوردن اسمشان در این معرفی نامه  ومحمودی نورائی کارگر شهرداری و نورعلی کمالوند اینان همه دارای ساختمان شخصی بودند که زمین آن ازطرف علی رضاخان غضنفری به صورت رایگان دراختیارشان قرار داده بود واستاد دایی ملکی خیاط وتعدادی دیگر که اسامی آن هارا یاد ندارم

     درآنزمان که ساختمان محل سکونت مرحوم علی رضاخان هم دراین محدوده بود که مساحت آن ساختمان بیش ازده هزارمترمربع بود که ازخیابان زینب تا رودخانه ودر کنار رودخانه تا اولین کوچه که وارد به خیابان حرمی شد واز آنجا شروع وازکنارخیابان حر تا خیابان حضرت امام و شاه سابق درکنارآن خیابان برمی گشت تا به خیابان زینب می رسید و در این محدوده که جای ساختمان مخابرات کوهدشت درقسمتی از خانه علی رضا خان واقع است که دربین خیابان حرتا خیابان زینب قرار داشت وچشمه آبی درمسیر رودخانه درمیان محدوده منزل علی رضاخان قرار داشت که به آن می گفتند چشمه حکومتی که نزدیکان حاکم از آب این چشمه مصرف می کردند 

           http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04729.JPG

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04730.JPG

   

   

   

   

   http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04703.JPGhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/1.jpg

  سمت راست دربالا علی محمد خان امیر اعظم بالباس رسمی در زمانی که نماینده مجلس بود وامان الله خان سر داربهادر در رذیف پائین حاکم ترهان ازسال 1306تا1325 خوشیدی وازدونفر ایستاده سمت راست  غلامرضاخان غضنفری نماینده مجلس شورای ملی ازجانب مردم ترهان ودلفان دررژیم گذشته و

  سمت چپ علی رضاخان غضنفری بزرگ ترین مالک وخان کو هدشت عکس مربوط به سال 1325 خورشیدی

   

  وساکنین خیابان امام یا شاه سابق تعدادی خانه مر بوط به نزدیکان خان دراین محدوده نیز بود ند  واز خیابان فعلی امام واداره مخابرات کوهدشت  درکنار رود خانه واقع شداند که دراین محدوده خانوارهایی که اهل تویسرکان بودند به اسامی صفتر معینی وپسرانش ونوروز ویدالله واستاد خیرالله ومحمدرضا واستاد حسن واستاد علی ملکی با چند خانواده دیگردراینجا زندگی می کردند ودرضمن طولابی های کوهدشت در این محل بودند که عبارتند ازعین علی ومحمدعلی برادرش با فرزندانشان وحاج حسین علی طولابی بابرادرانش بختیار ویوسف طولابی وحاج بابانازاروحاج مراد باتعدادی دیگرازطولابی ها دراین محل بودن اینان ازآن دسته افرادی بودن که زمین کشاورزی داشتند و علی رضاخان غضنفری درکوهدشت هم مقداری زمین ساختمانی به همه ی آنها داده بود ودر آن زمین ها ساختمان ساخته بودند وبعضی را نیز زمین کشاورزی بنام رعیت گرفته بودند که درآن مشغول به کار کشاورزی شد بودند که دراین محل   ساکن شده واین افراد با عده دیگر ازطولابی ها وچم زکراییها کوهدشت به سر پرستی مشهدی خسر و حسنی دوره وحاج حاتم خان امرایی (طولابی ) که از بزرگان طایفه طولابی ساکن درکوهدشت بودند وآنان معروف به ی اطرافیان علی رضاخان بشمار می رفتند که دراین محل ساکن هستند  این دونفر ازنزدیکان خان بودند  آنها قبلا با پدرانشان توسط امان الله خان سرداربهادر حاکم ترهان ازمحل سماق وسیره به کوهدشت آمدند و همه کاره خان درامور رعیت های بخصوص درمرکزکوهدشت همه کاره خان بودند این مردم از نزدیکان   امان الله خان ویا علی رضاخان می گفتند که به دوقسمت ویا دودسته جدا از هم تشکیل شده بودند یکی را هوز خسروامرایی می گفتن و که در داودرش ساکن شده واکنون هم آبادی به این نام در داودرش وجود دارد بنام آبادی خسرو ودیگری داردسته حاج حاتم خان امرایی طولابی که درمرکزکوهدشت ساکن شده بودند می گفتند این هردو شخصیت پسر عمو بودندودرعکس پائین حاتم خان امرایی طولابی را درحضور اعلحضرت  محمد رضاشاه پهلوی پادشاه ایران وعدهای از وزرا وامیران ارتش درزمان واگذاری اسناد مالکیت کشاورزان درخرم آباد ملاحظه می نمایید وآقای حاج حاتم خان امرایی طولابی به عنوان نماینده کشاورزان به حضورشاه  رسیده وازدست پادشاه ایران اسناد مالکیت کشاورزان منطقه کوهدشت را به نمایندگی تحویل گرفته

   درسمت راست حاتم خان امرایی را درحضور پادشاه ایران ووزرا و امیران ارتش مشاهده می کنید

   http://up.y-m-v.ir/view/748988/2806789769.jpg

   واما از مرحوم خسروحسنی دوره یا امرایی که هما ن نزدیکان امان الله خان سرداربهادر حاکم ترهان می باشند لازم است بگویم مشهدی خسرو انسانی درستکار و راست گو و مورد قبول همه بود او حدود نودسال عمرکرده بود که به او می گفتند تاریخ شفاهی منطفه او تمام حوادث گذشته را درذهن داشت اگراز او می پرسیدی که فلان شخصیت درفلان جنگ چه شجاعتی به خرج دادآن حوادث را ازاولین حرکت تا پایان روزگار وتاریخ ومکان وزمان را تعریف می کرد ولی هزارافسوس که ما دیر دست به کار نوشتن شدیم که ازبرکت وجود ارزشمند او بهری بگیریم واگراین مقدارکمی که ازگذشته خاندان غضنفری داریم باز بیشترآن مربوط به گفته های مشهدی خسرو می باشد بخصوص درباره زندگی امان الله خان غضنفری امرایی که نقل قول از او می باشد ایشان برعکس دیگر نزدیکان خاندان امان الله خان انسانی حق شناس وقدر نمک خوارگی ارباب خودرا خوب پاس می داشت وبسیار نسبت به این بزرگان احترام داشت که هروقت درباره امان الله خان ازاو پرسشی می شد اول سکوت می کرد وبعد قرائت سوره قرانی فاتحه را با ذهن ودل خود می خواند ومی گفت خدا روحش را بیامورزد واگرکسی ازروی نمک نشناسی نسبت به این بزرگوارن بی ادبی می کرد با شدت عمل تند او روبرومی شد که بسیار ناراحت می گشت واگرکسی درآن نزدیکی بود اورا صدا می کرد وبه او شکایت می برد که دیدی این نانجیب چه گفت ویا چه کرد وپس ازگفتن موضوع شروع به گریه کردن می نمود که باعث دلتنگی دیگرحضارمی شد که انسان را وامی داشت که بنگرد که چه انسانهای خوبی وجود دارد البته جاداشت که درباره این انسان خداشناس بیشتر تعریف کنم ولی تا زمانی دیگر وحال

  خیابان سمیه یا ثریا سابق   . ازمیدان آزادگان یا کریم خان زند سابق

  برمی گردیم به بقیه ساکنین خیابان سمهیه از میدان فرمانداری ویا میدان آزادگان که این میدان در دهه پنجاه احداث شده و در شرق این میدان فقط یک درمانگاه وجود داشت وحالا بنام درمانگاه محمد رسوالله می باشد که در آن زمان زمینش که در حدود ده هزار متر مربع می باشد توسط مرحوم علی رضا خان غضنفری بطور رایگان واگذار کرده بود ودولت هم آنرا درمانگاه بهداشتی ساخته بود وتنها دکتر کوهدشت در آندرمانگاه بودند وچند ساختمان نیمه کاره درشمال شرقی این میدان بود ودیگرساختمانی نبود تاکنار خیابان سمیه که اولین خانه مربوط به مشهدی علی اکبر طالبی زاده بود وروبروی آن زمینی دیوار کشید شده که صاحب آن شخصی بود به نام رضا شریفی درجه دار ارتش که پس از او ساختمان حاج محمد کیخسروی آزادبخت یکی از بزرگان طایفه آزادبخت واز نوادگان مرحوم عزیزخان آزادبخت مومه وند رئیس طایفه آزادبخت می باشد ومنزل شکرالله خان زرین قلم از بزرگان دودمان ابراهیمی از طایفه ضرونی است وخانه حاج کلوالی امامی پدر حاج حسین علی امامی راد نماینده سابق کوهدشت در مجلس شورای اسلامی ومنزل حاج شیخ محمد نبی کاظمی روحانی اهل دلفان ساکن درکوهدست که اوهم بسیار مورد احترام مردم بود

  ومنزل حاج آقا سید عبدالحسین عطایی شیرازی اولین روحانی زمان سردار بهادر غضنفری که قبر این سیدبزرگوار در کوشی از پارک شهر مرکزی کوهدشت بنام قبر اقا معروف است قراردارد

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D9%88.jpg

  ازراست روحانی عالی قدر آقا حاج سید عبدالحسین عطایی شیرازی وعلیرضاخان غضنفری فرزند امان الله خان سردار بهادر حاکم ترهان وامان الله خان سرداربهادر غضنفری امرایی حاکم ترهان وحاج اللهیارخان سالاربهادر عباسی گراوند نایب الحکومه ترهان درزمان سرداربهادر  ونوجوانی که پسربچه ای درآغوش دارد آیت الله حاج آقا آدینه وند است که همراه فتح الله خان فرزند دوم سرداربهادر می باشد

   

   

  ودر دوطرف خیابان سمیه تعدادی ساختمان وجود دارد که اسامی آنها ازاین قرار است منزل مسکونی میناخان که درجلوع منزلش خورده فروشی داشت ومنزل منصور آزادبخت او یکی از خوردمالکین طایفه آزادبخت ساکن در کوهدشت بود

   http://up.y-m-v.ir/view/2796598/IMG_20190323_180940_512.jpghttp://up.y-m-v.ir/view/2796608/IMG_20190323_183336_212.jpg

                   

   عکس اول مربوط به مرحوم منصور ازادبخت از محترمین طایفه ازادبخت می با شد عکس فوق توسط یکی از بستگان  آن مرحوم 

  بنام مهندس حسین آزادبخت که از مهندسین اداره برق استان تهران میباشد در اختیارفدوی قرار داده اند او جوانیست باسواد وآشنا به تاریخ بخصوص دوستدار  تاریخ  طایفه آزادبخت می باشد  و عکس بعذی مربوط به ایشان است من  از لطف این بزرگوار بسیار متشکرم

   

  وبرمی گردیم به بقیه ساکنین آن منطقه منزل شفیع خان شفیعیی قبادی که  دراین محل خانه داشتند وپس از آنها ساختمان حاج فتحعلی آزادبخت یکی از خورد مالکین طایفه آزادبخت بود که درادامه آن ساختمان حاج شعبانعلی طولابی وفرزندش میرزا حسین طولابی که در سمت راست همان خیابان منزل مشهدی رشید بگ قبادی با اکبرزمانی وتعدادی دربین کوچه های خیابان سمیه تاچهارراهی که ساختمان کارگاه موتور آرد شاه طرعلی یاراحمدی بودتعدادی خانه بود که اسامی آنها درذهن ندارم که درروبروی موتور آرد منزل ابراهیم خورشیدی وپائین ترازآن منزل تیموری با فرزندانش بود که داخل کوچه به سمت خیابان فردوسی  و

  منزل  حاج الله قلی خان خسروی گراوند پدر رستم خان خسروی کارمند شهرداری کوهدشت وحاج دکتر  خسروخان خسروی وسیروس خان خسروی  که  از بزرگان دودمان خسروی گراوند بوده واینان دربین  اقوام ومردم کوهدشت مورد احترام هستند  وعلی اکبرخان محمدی آزادبخت کارمند شهرداری ومنزل محمود کاظمی اهل دلفان کارمند شهرداری کوهدشت وساختمان ومحل سکونت اسفندیار خسروی گراوند با برادرش مراد خسروی ومنزل سهراب خسروی گراوند پدر عباس خسروی ازمحترمین کوهدشت که شغل کاسبی دارد  اینان ار بزرگان طایفه گراوند ساکن درکوهدشت بودند ومشهدی جواد خسروی دراین محل سکونت داشتند اوکارمند دارایی بودودر سمت دیگر کوچه

  منزل غلام حسن خان فاضلی آزادبخت رئیس طایفه آزادبخت بافرزندانش بنام حاجی خان (مسعود خان ) فاضلی آزادبخت که خود وپدرش دومی مالک بعداز امان الله خان غضنفری سردار بهادر در منطقه ترهان می بود که از افرادسرشناس ومورد احترام مردم کوهدشت بودند ومرادخان فاضلی آزادبخت فرزند غلامحسن خان آزادبخت

  http://up.y-m-v.ir/view/2208064/225512287_90343.jpg

     ازسمت چپ عکس دکتر کامبیزفاضلی آزاد بخت وحاجی خان (مسعود خان )ونفرسوم دکتر رئیسی  پزشک در دهه ی  پنجاه ونفر آخر معمار ممحد زنگنه    آن نوجوان که در عکس مشاهد می کنید اکنون دکتر پزشک می باشد که با همراه دیگر برادروخواهرانش درکشور آلمان رئیس یک بیمارستان فوق تخصصی در آلمان می باشد                                                               

   

   

   

   حاج حیاتقلی خان خسروی از بزرگان ترهان

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC04706.JPG

   

  وحاج حیات قلی خان خسروی گراونداو بزرگ وسر کرده دودمان خسروی ها از طایفه گراوند ساکن در کوهدشت بود که یکی از مالکین سرشناس ومورد احترام اهالی کوهدشت بودند ومنزل نورزخان امرایی با بستگانش بنام محمد کاظم زوارشاهی وبرالی امرایی برادرزاده نوروزخان امرایی نیزازبزرگان منطقه کوهدشت بودند که مورد احترام مردم بود در همان محدود سکونت داشتند ومیرزا یوسف محمدی اهل دلفان ساکن در این محدوده بودند ودرداخل این کوچه وکنار خیابان فردوسی تا خیابان امام ویا شاه سابق

  منزل مشهدی علی بگ امرایی با فرزندانش ناصر خان وسلیمان وابراهیم امرایی بود مشهدی علی بگ امرایی از افراد سرشناس واز نزدیکان علی رضاخان غضنفری بودند که در کنار آن ها منزل مهره چااواری وعلی امید حیدری باشاطرعلی یاراحمدی با فرزندانش درکنار او منزل بابا سلطان غلامی و فرزندش مجید غلامی و حاج جواد وجلال سلوکی دراین محل ساکن بودند که در کنار خیابان فردوسی وخیابان امام ویا شاه سابق منزل فتح الله خان غضنفری فرزند امان الله خان سردار بهادر حاکم ترهان قرار داشت که در سمت شرق خیابان فردوسی وخیابان امام منزل حاج حاتم امرایی با برادرانش بنام سهراب امرایی وصید محمد امرایی می باشد که از مالکین نزدیک به علی رضا خان بود ند که دارای املاک زیادی می باشند و در آن محدوده منزل غلامعلی امرایی وبرادرزاده هایش بنان علی اکبر وعزیزمراد در آن محل بود و خانه بساطعلی امرایی نیز در آن جا بود ومنزل امان طهماسبی با فرزندانش درآن حدود بود ازداخل کوچه تا خیابان امام جای بانک مسکن منزل

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA.jpg

  این عکس نشان دهنده تعدادی از بزرگان شهر کوهدشت درزمان حکومت امان الله خان سرداربهادر غضنفری وفرزند ارزشمندش علی رضاخان غضنفری است که اورا درمیان یارانش مشاهده می کنید ازراست نشته حاج اللهیارخان عباسی سالاربهادر گراوند نایبالحکومه ترهان علی رضاخان غضنفری وستوانیکم والی زاده فرمانده پاسگاه انتظامی کوهدشت درسال 1325 خورشیدی وحاج حیاتقلی خان خسروی گراوند از سرکردگان ترهان وردیف دوم ازراست حاج عبدالله خان ابراهیمی بزرگ وسرکرده طایفه ضرونی مادیان رود کوهدشت وشگرالله خان زرین قلم ازبزرگان دودمان ابراهیمی ضرونی ومشهدی سهراب میرزایی ازبزرگان دودمان میرزابگ ساکن در خیابان فردوسی کوهدشت ومشهدی علی بگ امرایی از بزرگان کوهدشت ومشهدی غلامحسن خان آزادبخت مومه وند رئیس طایفه آزادبخت وکودکی که پیش علی رضاخان می باشد فرزند سروان والی زاده میباشد و کودک دوم فتح الله خان غضنفری فرزند دوم سرداربهادر حاکم ترهان هست اکثر آنها ساکنین بین خیابان سمیه تافردوسی در آن زمان می با شند

  وساکنین بین خیابان سمیه تا فردوسی

   

  حاج کرم رضا حیدری اهل روستای رباط نمکی خرم آباد ودرسمت شرق همین محل از خیابان امام درکنار کوچه منزل حاج حسین صالحی وپسرش حاج ماشاالله صالحی که تا جر خوش نامی بود که مورداحترام مردم نیز قرار داشت درداخل کوچه باز سمت شرق همین کوچه تاانتها منزل غزت الله صالحی وپدرش که به شغل لحاف دوذ ی مشغول بود درآن محدوده بود ند وخانه برادران فیروزی اهل خرم آباد که  کاسبی داشتنددراین محل بودند ودرداخل کوچه تعدادی خانه بود که مربوط به افراد غیر محلی بود ازجمله سید محمد موسوی ودیگران که اسامی را یاد ندارم وبرمی گردیم به خیابان فردوسی از اول این خیابان تاانتها .بیشترساکنین آن ازدودمان میرزایی های اهل الشتر که پدرانشان درزمان حکومت امان الله خان سر دار بهادر به کوهدشت آمده اند که توسط علی رضا خان املاک زیادی دراختیار آنان قرار داده که هم اکنون این خاندان تماما از مالکین سرشناس در کوهدشت می باشند دردو طرف خیابان فردوسی صاحب خانه ومحل مسکونی هستند که پدرانشان عبارت بود از محمد شاه میرزایی وفرزندانش بنام غلام شاه وحاج علی شاه میرزایی که از افراد سر شناس کوهدشت می باشند و سهراب میرزایی وفرزندانش بنام محمد رضاوشیخ حسین میرزایی بودند ومشهدی خسرو میرزایی بافرزندانش که علی خان میرزایی به نظر من ازفرزندانش درقید حیات هستند وجهان میرزایی باپسرانش که حاجی نوره میرزایی ازآنان باقی می باشد وساکنین خیابان فردوسی اکثرا میرزایی بودند که دردوطرف این خیابان ساختمان ساخته بودند تاجایی یاد دارم خدامراد میرزایی وکتاب میرزایی ومنصورمیرزایی و منزل حسن امرایی واسفند یارامرایی با پدرشان بنام یار حسین امرایی ومحمد شریف خان با پسرش بنام محمد امرایی که از نزدیکان فتح الله خان غضنفری بودند و چندخانواردیگر که ساکن این خیابان بودند درسمت شرق همین خیابان خانه هدایت الله خان غضنفری بود در

  آخرآن خیابان خانه استاد شکر علی رضایی نوازده معروف وبرادرانش بودندکه به سمت خیابان سمیه تعدادی خانوار بودند که از افراد کارگر و چوب دار ودلال تشکیل شده بودند ودرانتهای خیابان فردوسی به سمت خیابان خیام نانوایی بودمربوط به سلگی نامی که درآن جاخانه داشت وچند خانه در آن محل نیز بودند

   

  از خیابان فردوسی وارد به  داخل خیابان خیام منزل حاج عزت الله خان رشیدیان با برادرانش دراین خیا بان ساکن هستند حاج عزت الله خان فرزند ابراهیم خان رشیدیان است او از جانب حکومت وقت در رژیم پهلوی اول نایب الحکومه ایل نویرعالی ساکن کوهدشت و دلفان بودند و یکی از مالکان خوب وسر شناس وبانفوذ درشهر کوهدشت بود ند که مورد احترام اهالی ودستگاه دولتی بود او یکی از نزدیکان علی رضاخان غضنفری می باشد ودرسمت شمال این خیابان

  منزل عالی خان رضایی ایتیوند فرزند سردار نصرت ایتیوند بود اونوه سرتیپ خان رئیس اهل ایتیوند است عالی خان رضایی انسانی مهربان باسواد مردمدار که مورداحترام همه مردم  بود او  آگاه به امور اجتماعی بودند که  در دهه ی سال پنجاه نایب رئیس انجمن شهرکوهدشت بود خود واجدادش ازبزرگان دلفان وترهان بودند و

  دراین محل نیز منزل عالی خان رشیدی که از بزرگان طایفه نویرعالی است ساکن دراین محل می باشد  ودر این  محدوده منزل عبدالکریم خسروی آدینه وند  از بزرگان طایفه آدینه وند ترهان هم ساکن بودند که  او فخاربود  ودراین خیابان تعدادی دیگر نیز سکونت داشتند که مربوط به نزدیکان عزت الله خان رشیدیان بودند

   

   

  ازراست حاج عزت الله خان رشیدیان از بزرگان طایفه نویرعالی ساکن در ترهان ودلفان وعالی خان رضایی ازبزرگان ایتیوند

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%B9%D8%B2%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/54.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/001.jpg

    این عکس جمعی ازجوانان  اهالی تنک قلعه با حضور نصرالله خان غضنفری بزرگترین خان ومالک کوهدشت بالباس سفید درکنار او ناصر بخت آور شهردار آن زمان کوهدشت و در سمت چپ نصرالله خان غضنفری اردشیر رشیدیان ودرکنار او کدخدا باقر رستمی بزرگ روستای تنگ قلعه کوهدشت ونفربعدی درکنار کدخدا رستمی عزت الله خان رشیدیان رئیس نیمی از طایفه نویرعالی ساکن دردلفان وترهان بود   او  شخصیتی محترم وباسواد و  با نفوذ که مورد احترام مردم ودستگاه دولتی در آنزمان بودند  وچندین دوره به عضویت انجمن شهر وشهرستان درکوهدشت انتخاب گردیدند            

   

   ومنزل حاج محمد کوشکی رحمانی وبرادرانش ودر داخل خیابان خیام به سمت خیابان جدید بوعلی ویا جاده تنگ قلعه سکونت داشتند حاج محمد رحمانی نیز از افراد سرشناس ساکن در کوهدشت بودند که مورد احترام مردم بود  و در درخل کوچه چند ساختمان بود که مربوط به

   ودراین محل حاج منصورخان حیدری وفرزند انش ساکن هستند حاج منصورخان ازبزرگان خاندان حیدری کمال وند ساکن درکوهدشت می باشد خود وبرادرش حسین خاخ حیدری از محترمین شهرکوهدشت بودند حسین خان بافرزندش علی احمد ساکن دراین محل می باشند منصور خان وحسینخان هردوبرادر از نزدیکان علی رضاخان غضنفری می بودند که زمینهای کشاورزی وساختمانی زیادی ازطرف علی رضاخان به آنهاداده شده بود مشهدی عزیزخان امرایی بابرادرانش کریم خان حاتمی وکاظم امرایی وجهانگیر امرایی درکنارهم ساختمان داشتند عزیزخان بابرادرانش وپسرش ازنزدیکان علی رضاخان بودند که املاگ زیادی از طرف علی رضاخان به آنان واگذار شده بود و تمام ساکنین این محل از زارعین علی رضاخان غضنفری بحساب می آمدن که دارای زمین کشاورزی می باشند در

  داخل کوچه خانه درویش میززا پور بود درآن کوچه منزل میرزاقلی کونانی با فرزندانش بود در این محل وبرمی گردیم به خیابان امام خیابان  شاه سابق ازخیابان فردوسی درکنار خیابان امام تامسجد جامع کوهدشت ازفردوسی درسمت راست اولین کوچه بن بست داخل کوجه منزل شیرعالی محمدی فرخی اواهل طایفه ضرونی مادیان رود کاسب بود واسد شهبازی بافرزندانش اهل نهاوند کاسب دراین محل ساکن بود وچندخانه دیگر دراین محل بود که اسامی آنها را ندارم وبسمت مسجد درکوچه دوم منزل امیر خان حیدری بافرزندانش محمود وحسن وایمان حیدری ساکن بودند امیرخان از طایفه کمال وند بود خود ودیگر خاندانش از محترمین این منطقه بودند که مورداحترام اهالی کوهدشت بودند وازدسته نزدیکان به علی رضاخان غضنفری بود که املاگ زیادی ازطرف علی رضا خان دریافت داشته بودند

  در این محل خاندان نعمتی های کونانی ساکن هستند که عبارت از حاج علی مراد وحاج اسد مراد نعمتی وبرادرانشان بنام حاج محمد مراد و حاج نعمت الله نعمتی که همگی ار افرادسرشناس شهر کوهدشت می باشند که دارای املاگ زیادی درمرکز کوهدشت هستند که در کنار کشاورزی شغل کاسبی هم دارند واینان در خیابان بوعلی سکونت دارند ودراین خیابان نیز منزل ابراهیم نعمتی باپسرانش ازجمله حاج هاشم نعمتی هم ساکن هستند که اسامی ذکر شده دراین محدوده ازخیابان خیام تا کنار مسجد جامع شهر کوهدشت برقرار می باشند که به محله نعمتی معروف هستند

                                         عکس مرحوم حاج علی مراد نعمتی بزرگ دودمان نعمتی های کوهدشت از طایفه کونانی  


  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C.jpg

   

  از خیابان خیام به جاده یا خیابان بوعلی که از جلودادگستری رد می شود به صورت دایرواربه میدان امام (ع)می رسید که درکنارتنها مسجد کوهدشت که درزمان امان الله خان غضنفری باکمک او و توسط چند نفرخیرساخته شده بود درکنار میدان این  مسجد قرار دارد

  گفتیم رسیدیم به میدان امام این میدان درآن زمان پل چوبی داشت که توسط حکومت وقت باچوب برروی رودخانه که دارای آب زیادی بود ساخته شده درشمال این پل تعدادی درخت وجود داشت که ازجای اداره پست ودادگستری ودبیرستان دخترانه وقسمتی از خیابان بوعلی ادامه داشت و دارای درخت های بزرگ بید وسفیدچوب بود که درزمان دهه سی این محل را برای اسکن دادن بارکش ها قرارداده و بعد ازاینکه بارآنهارا تخلیه می کردند آنان را دربین درختان قرارمی دادند وآنهارا به آن درختان می بستند اکثرأ بارآنها درتابستان گچ وگندم وجو بود و درزمستان ذغال وهیزم وگوسفند وبز ومرغ ودیگر لوازم لازمه درآن زمان مانند روغن وکشک وپشم وغیره می آوردن وبرای فروش درآنجا قرارمی دادند که درقسمت سه راهی بالائی دادگستری منطقه بازی بود درحدود یکصد متربا ساختمان هایشهری فاصله داشت 

   

                                  عکس  حاج اللیهار خان عباسی سالار بهادر گراوند نایب الحکومه ترهان در رژیم پهلویhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/104.jpg

  وعکس دست جعمی ازراست سام خان محمدی گراوند رئیس نیمی ازطایفه گراوند نفردوم غلام شاه خان سرتیب نیا رئیس وبزرگ نیمی از طایفه نورعلی (نویرعالی )دلفان وترهان وسروان والی زاده فرمانده پاسگاه انتظامی کوهدشت و  عیدی خان عباسی عباسی گراوند از بزرگان ترهان  

   شهردار اسبق کوهدشت وعلی اکبر خان خسروی آدینه وند رئیس نیمی ازطایفه آدینه وند ترهان 

   

  آقایان عباسی یا هوز حاج اللهیارخان عباسی فاصله داشت حاجی اللهیارخان یکی ازسرداران بزرگ ترهان درحکومت های گذشته بوده او شخصیتی ارزشمند باسواد باایمان وخداشناس ودیندار بود که مورداحترام مردم کوهدشت ودستگاه دولتی هم بود که بیش ازیکصد سال عمرباعزتش سپری کرده بود وبابرادارنش که همگی ازمحترمین منططقه ترهان بودند دراین محل سکونت داشتند که عبارت بودندازآقایان ناصرخان عباسی گراوندوشکرالله خان واین دوبرادرهای حاج اللهیارخان بودندو

  عیدی خان وعبدالعلی خان وعالی خان ورستم وکریم وحسن وحیدرعلی خان وماشاالله وسیف واحمد وباقرکه همگی عباسی گراوندشهرت داشتندوبرادرزاده حاج اللهیارخان سالار بهادر بودند و نیز تعدادی ازاقوام گراوند در کنارآنها قرارداشتند ازجمله

  کربلائی شفیع طهماسبی که ازمحترمین کوهدشت بود باپسرش اکبرخان طهماسبی ونزدیکانش غلامعلی طهماسبی باپسرانش محمدحسین خان طهماسبی پدرآقای حاج ابراهیم طهماسبی امام جمعه محترم کوهدشت می باشد وعلی اکبر طهماسبی اینان اهل دلفان هستند و

  مشهدی صید علی گراوند با فرزندانش دراین محل ساکن بود و او از بزرگان گراوند بودند و حاج صید محمد خان معروف به (حاجی صیه) جعفرپورگراوند با فرزندانش جعفرعلی معروف به کلای پدرحاج ایرج جعفرپورگراوندوحاج بساطعلی گراوندپدرآقایان حاج هوشنگ و مسعود جعفرپور گراوند وکیل دادگستری حاج صیه گراوند از افرادسرشناس وسرمایه دار کوهدشت بود وحاج ایرج جعفرپور گراوند نوه حاج صیدمحمد خان گراوند(حاج صیه گراوند ) است که او از افرادسرشناس ودیندار وباایمان وخداشناس هستند که مورداحترام اهالی کوهدشت می باشند ومشهدی عله جعفر پور گراوند بافرزند علی جعفرپور کارمند مخابرات کوهدشت ودیگرفرزندانش وکربلائی بهرام جعفرپورگراوند و برادرانش باباخان گراوند وعزیزخان گراوند دراین محل ساکن بودند وکه همگی ازطایفه گراوند می باشند باتعدادی دیگربنامهای

  مشهدی فتاح وعبدالله برادرش ساکن دراین محل بودند  ودیگران بنام   حاج مرادبگ قبادی معروف به مرادبگ حکیم باپسرش حاج چراغعلی قبادی که شخصیتی با ایمان وخداشناس ومورد احترام مردم بود که به شغل کاسبی مشغول بودند که در بین مردم جایگاهی والا داشتند وتعدادی دیگر که اسامی آنهارا بیاد ندارم ساکنین این محل بودند اینان را

  هوزحاج اللهیارخان می گفتند.که درشمال شهرکوهدشت واقع شده بودند آبادی کوچکی بود این ها  یک تیره از سه تیره طایفه گراوند بنام عباسیها می باشند که پس از جنگ های طایفگی که بین آنان و دیگرابرادرانشان پیش آمد ازمنطقه ترهان کوچ کرده وبه دشت های کوهدشت آمدن که در زمان عباس خان گراوند جدشان درمناطقی مانند کل کل ومیشنان ودیگرجاها ازجانب بزرگان غضنفری مانند فتح الله خان سرتیپ امرایی حاکم ترهان دراختیار خاندان عباس خان قرار داد بود درمنطقه کوهدشت مرکزی هم صاحب املاک زیادی شدن که در زمان حاج الهیارخان سالار بهادر که ازبزرگان ترهان بود به این محل آمدن وتشکیل آبادی دادند وحال به آنها می گویند هوز الهیارخان وبه این نام معروف شده است که درکنار شهر کوهدشت می باشند

   

  و درادامه شمال ازانتهای دادگستری وساختمان مدرسه به رودخانه به صورت دایره تا خیابان شهید شهبازی وبانک کشاورزی که درداخل این محدوده ازرودخانه وپل چوبی کنار مسجد تا نرسید به بانک کشاورزی محل سکونت شهبازی ها وتعدادی ازخسروی های گراوند و تعدادی امرایی ساکن بودندکه شهبازی ها عبارت بودنداز

  حاج رضا علی باپسرانش بنام حاج علی اکبرخان وعلی احمد وعلی آقا شهبازی و دیگر شهبازی ها عبارت از شیخ حسین با فرزنداش بنام حسین وحاج حسن واحمد شهبازی که تمامی از افراد سرشناس شهر  کوهدشت میباشند  وخانواده حاج حسینقلی نوروزی شهبازی که یکی ازبزرگان کوهدشت میباشد دارای املاک زیادی درتنگ قلعه وحومه شهرکوهدشت است که با پسرانش حاج میرزا علی وحاج میرزا ولی وحاج کشکولعلی وحاج درویشعلی وحاج محمدولی شهرت نوروزی درکوهدشت به کارکشاورزی وکاسبی مشغول هستند که در این محل ساکن می باشند وازآن جا به سمت خیابان شهید شهبازی

  منزل عباس شهبازی بافزرندانش ودیگراقوام درآن محل سکونت داشتند باید عرض کنم که حاج رضاعلی وعباس شهبازی ازبزرگان ترهان وازنزدیکان علی محمد حان امیراعظم وغلامرضاخان غضنفری بودندکه درتصمیم گیری های ترهان صاحب نظر بودندودربین مردم جایگاه ولائی داشتند  که مورداحترام مردم ودستگاه دولتی بودند  شهبازی کلأ درحومه کوهدشت و درمنطقه دالاب دارای املاک زیادی بودندکه همگی به کار کشاورزی مشغول هستند وازمالکین کوهدشت به حساب می آیند

   

   

  عکس  ازسمت راست نفر دوم حاج محمدحسن غضنفری (طولابی )نایب رییس انجمن شهر کوهدشت و نفرسوم حاج اسدالله خان خسروی گراوند رییس انجمن شهر کوهدشت در آن روزگار آنان را دریکی از جشن های  ملی درزمان شاهنشاهی مشاهد می شود

   

         هhttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03550.JPG

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/DSC03557.JPG

   محمد رضاخان خسروی گراوند ازبزرگان دودمان خسروی ازطایفه گراوند ساکن درکوهدشت

   

   

  و حاج اسدالله خان ومحمدرضاخان خسروی   فرزندان پرویزخان خسروی گراوند که ازبزرگان دودمان خسروی گراوندمی باتشندازمالکین وافراد سر شناس درکوهدشت هستند که املاک آنها درکمیر مرکزی می باشد آنان دربین مردم دارای احترام و جایگاهی والابودند و حاج اسدالله خسروی مدت چند دوره رئیس انجمن شهرکوهدشت بودند که در این محل سکونت داشتند

   

   وآقایان حاج احمد وحاج محمود امرایی بافرزندان و اقوام ونزدیکانشان دراین محل ودر کناررودخانه منزل داشتندکه این دوبرادر ازمحترمین شهر کوهدشت بودند وحاج احمد امرایی مدتی که عضوانجمن شهرستان نیزبودندواو دارای املاک زیادی درکمیرچقاسیه مالک می باشد وحاج محمود نیز به کاسبی مشغول بودند و

  کربلایی عبدعلی امرایی که از افراد سرشناس کوهدشت بودند همراه فرزندانش ساکن در  خیابان سید مصطفی خمینی  (ولی عهد سابق ) هستند او از مالکین سرشناس کوهدشت بودند که املاکش اکنون دراختیار فرزندانش می باشد وفرزندانش از افرادخوش نام کوهدشت می باشند

   

   

   

   

  آهنگرانی

  بنام پیرعالی وجافرخان هدادی وشخصی بنام موشی که داماد پیرالی بود دراین محل سکونت داشتند وآهنگران کار ساختن افزار لازم برای کار کشاورزی وافزاری که برای خانه لازم باشد درست می کردند وآن شخص یهودی نیز برای افرادی که نیاز داشتند مشروبات الکلی درست می کرد ناگفته نماند که او یهودی بود دراین مکان سکونت داشت وباغ کوچکی از درختان انگور وانار وسیب داشت وعده دیگر ازمردم درکنارخیابان سید مصطفی خمینی محله بازار جدید سرپوشیده شهبازی ساکن بودندبنام شاه مراد بافرزندانش و برادران واقوامش مانندکربلائی باوی دلال ودیگران دراینجا سکونت داشتند که اسامی آنهارا یاد ندارم و ازبانک کشاورزی به سمت پائین 

                                                                     پزشکیار ارسطوملکیان  یکی از محترمین شهرکوهدشت

   

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/12.jpg

  منزل پزشکیار ارسطوملکیان  وبرادرش بود پزشک ارسطوانسانی نیکوکار وباایمان وخداشناس بود واو درزمان خود تنها پزشکیارکوهدشت بود که با مردم مهربان وبا روی خوش رفتار می کرد با حالی که آن وقت هاپزشکی درکوهدشت نبود اوتا جایی که برایش امکان داشت درحق بیماران کوتاهی نمی کرد درمطبش دارو نیز وجود داشت که بلکه مشکل بیمارانش را درهمان مطب رفع کند پزشک ملکی دوپسر بنام پرویز ومحمدعلی ملکیان     درکوهدشت داردکه اززمان پدرشان تاحالاساکن خیابان شهید شهبازی می باشند که از افراد سر شناس وخوشنام در کوهدشت هستند که مورد احترام مردم کوهدشت می باشند آنان   به کارکشاورزی مشغولند  ارسطو ملکیان در زمان خود مقدارزیادی زمین کشاورزی درکمیر مرکزی  کوهدشت خریداری کرده که هم اکنون آن زمین ها دراختیار فرزندانش پرویزومحمد علی ملکیان  می باشند از آن محل به  بالا

   

  منزل محمدحسن کونانی با تعدادی ازفرزندانش بود محمدحسن کونانی یکی ازبزرگان منطقه ترهان بودند که درزمان حکومت های علی محمد خان امیر اعظم غضنفری یکی ازنزدیکان حاکم بود وازافرادسرشناس وصاحب نام ترهان بودند که همیشه مورد توجه علی محمدخان امیراعظم ودیگربزرگان ترهان قرارداشت ودرمحل نیز دارای نفوذ وقدرت فراوانی بود ازخانه محمدحسن تا محله کونانیها مانند ......گراوندها حدود یک صد مترفاصله بود که درآن جا تعداد زیادی ساختمان وجود داشت ازجمله خانه فرزندان محمدحسن کونانی که به آن محل هم می گفتند هوز صیدعلی کونانی که درزمان ما به هوزکوزادکونانی معروف بود کوزاد با برادران وبرادرزادهایش بنام حاج احمدعلی وحاج درویش حسین وحسین واسفندیارودیگر برادران درآن محل قرارداشتندوآنان هم آبادی بودند درکنار شهر کوهدشت اینان از طایفه کونانی بود که تماما به کار کشاورزی مشغول بودند که هم درکوهدشت املاک زیادی دارند وهم درترهان منطقه کوهنانی وهم درپای آسان نیز مالک می باشند که این طایفه کونانی درکوهدشت به دوقسمت تقسیم شده اند اولی هوز محمدحسن کونانی بودندکه باداردسته حدود پنجاه خانوار می شدند که محمدحسن بزرگ آنها بود ودسته دوم هوز کوزاد کونانی بودند که آنها نیر درحدود بیش از پنجاه و شصت خانوار بودند که بزرگ اینان کوزاد کونانی بود این طایفه ازهمان اهالی کونانی ساکن دردره ترهان هستندوبا آنان ازیک ریشه می باشند ه قبلا درآن جا ساکن بوداند ادامه دارد

   

   

   

  قسمت دو م

   

  وبرمی گردیم به قسمت سوم شمالی کوهدشت از خیابان رودکی روبروی بانک کشاورزی به محله سوری و واردبه محدوده غربی کوهدشت می شویم وحال ساکنین خیابان رودکی از بانک کشاورزی به سمت غرب دردوطرف این خیابان تعدادی ازاهالی کونانی بنام آقایان صفایی به عبارت طهماس خان باپسرانش بنام اگبرخان وعله ومنصورخان ومحمدحسین خان وسهراب خان صفایی با پسرش اسماعیل خان وکاظم خان صفایی بافرزندانش که این سه برادرازطایفه کونانی بوده واینان از بزرگان ومحترمین شهرکوهدشت میباشند که دارای املاگ زیادی زمین کشاورزی درکوهدشت ومناطق کونانی نشین میباشند ودرکنار آنان تعدادی ازاقوام ونزدیکانشان نیز دراین محل سکونت دارند مانند صیداحمد وعلی احمد وعلی دادامرایی ..درسمت راست خیابان رودکی ارسمت بانک کشاورزی بازتعدادی ازاهالی کونانی بنام های عبدالحسین ومعروف به گلی وبرادرانش دراین محل هم سکونت دارندکه این ها هم مانند دیگراقوام کونانی دارای زمین های کشاورزی زیادی درحومه کوهدشت ومناطق کونانی نشین هستند که به کارکشاورزی مشغول می باشند وتعدادزیادی ازاقوام محمدحسن کونانی هم دراین محله ساکن هستند مانندسوزه کونانی وفرزندانش وآقاحسین کونانی وکرم شاه کونانی بااقوامش ونوره کونانی که ازبزرگان کوهدشت می باشد هم بااقوامش بنام عزیزخان نورایی پدرمحمود نورایی بابهرام پدراکبرخان اعبدالی قالی فروش که ازطایفه نویرعالی بودند ودیگر بستگانش دراین محل سکونت دارند البته اقوام کونانی زیاد دراین محل ساکن هستند که اسامی آنها را ندارم این آقایان کونانی تماما دارای زمین واملاگ کشاورزی در کوهدشت هستند که به کارکشاورزی مشغول می باشند ووتاجاییکه من می دانم تمام آنها ازافراد سرشناس کوهدشت می باشند که دربین اهالی جایگاهی خوبی دارند

  .... پس از طایفه کونانی ساکن درخیابان رودکی کوهدشت به خانواده های امرایی ساکن دراین منطقه می رسیم بنام حاج اسماعیل خان امرایی و اقوامش 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                  ساختمانی که مشاهد می کنیدقلعه نظرعلی خان امرایی  امیر اشرف در کوهدشت می باشد

  http://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/40.jpg

   

   

   

   

   

   

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : جمعه 01 اسفند 1393 | تعداد بازدید : 9171 | نظرات(6)

نظرات


این نظر توسط امرایی در تاریخ 6 سال پیش و 21:35 دقیقه ارسال شده است

باسلام از توضیحات جنابعالی کمال تشکر را دارم اما گمان میکنم در حق نوروزخان امرایی در این مقاله قدری اجحاف شده شده چون ایشان شخصیتی والا بودند که به هیچ وجه در بند نام و نان نبودند و مهمان پذیری و مهمان نوازی که در منزل ایشان بود مثال زدنی ست .پدر ایشان مرحوم محراب امرایی حق بزرگی به گردن سردار دارند و چند اسب اهدایی از جانب ایشان سردار را سردار کرد.

با سلام جناب آقای امرایی ممنون ازاینکه به این مطالب توجه نموده اید باید عرضکنم من نمی دانم چه چیزی صورت گرفته که باعث اجحاف در حق این بزرگوار شده شاید منظور شما ایناست که حقی ازایشان نادیده گرفته شده است آنهم برمیگردد به اطلاعاتی که من داشتم حالا با کمال معذرت هرچه بنظر تان می رسد درمورداین شخصیت محترم برروی برگه کاغذی بیاورید با یک عکس از ایشان اگر همراه دیگر بزرگان منطقه باشد چه بهتر واگر نبود عکس تکی از اوهمراه آن نوشته برای ما مرحمت کنید در ردیف همان نو شته قرار دهم باتشکر از شما

این نظر توسط رشیدی در تاریخ 7 سال پیش و 20:44 دقیقه ارسال شده است

با سلام و خسته نباشید خدمت استاد و عموی عزیزمان جناب ازاد بخت مطلب بسیار جالب و پر محتوا و دلنشین بود و قدم زنان از کوچه های خاطرات گذشتیم. جناب آزاد بخت عزیز جدای از این مطلب مقاله شناخت طایفه نورعلی که در سایت های بسیاری چاپ شد طبیعتا بی اشکال نبود اما متاسفانه عده ای ناشناس با نام های رشیدیان و نورعلی و ... سعی در جدایی بین شما و خاندان رشیدیان دارند که البته اب در هاونگ میکوبند بنابر این امید است که هیچ گاه انان را رشیدی محسوب نکنید و کماکان با قلم سرشار از صداقت خویش پاسخگوی ذهن کنجکاو جوانان این دیار باشید بی صبرانه منتظر چاپ کتاب نامیان دلفان و طرهان جنابعالی هستیم و از خداوند خواهان توفیق روزافزون شما هستیم.

باسلام حضوربرادرارجمندم جناب رشیدی عزیز ازاینکه توجه به نوشته های این سایت دارید بسیار متشکرم امید است که این توفیق بدست آید هرچه زودتر کتاب نامیان دلفان وترهان را آماده چاپ کنیم وانتظار دارم که دوستان ازنظر اسناد وعکس بزرگان خاندان های دلفان وترهان جهت درج درکتاب حقیررا یاری نمایند با سپاس

این نظر توسط سخن دوست خوش است در تاریخ 7 سال پیش و 20:55 دقیقه ارسال شده است

جناب آقای حاج حسین آزادبخت


با سلام


بر حسب اتفاق مشغول مطالعه مرقومه جنابعالی در باب ساکنین قدیمی کوهدشت البته با اضافات شخصی جنابعالی درباره آنان شدم و لازم میدانم برخی اشتباهات جنابعالی را متذکر شوم چرا که وقتی تاریخ یک شهر مکتوب میشود نگارنده باید امانتداری و دوری از تعصب در کتابت را رعایت کرده و جای این خصیصه در نوشته شما خالی بود.


جنابعالی شروع مطلب را با عکس مرحوم ابوی خویش و از خانه پدری آغاز نموده اید که ادب و مرتبت حکم میکرد از بیت بزرگان و یا اماکن مشهور شهر آغاز شود که به ذهن خواننده تبادر نشود که نگارنده قصد معرفی خویش و اسلافش را بیشتر مد نظر داشته...(ضمنا ساکنین متقدم کوهدشت مربوط به قبل از سال 50 و عزیمت خانواده شما به کوهدشت می باشد.)


مطلع مطلب جنابعالی در خصوص ساکنین دهه 50 کوهدشت است که میبایست مطلب بیشتر بصورت توزیع جغرافایی و عشیره ای اهالی باشد با توصیحات مرتبط، نه اینکه بطور نامحسوس ذهن خواننده را به سمت و سوی اصالت بخشی و بزرگنمایی افرادی که میخواهید سوق دهید بعنوان مثال قدمای شهر میدانند که خانواده محترم جنابعالی \"خانه زاد\" و خادم مخصوص مرحوم غلام خان فاضلی(بدون شک ایشان مردی بزرگ و بزرگ زاده اند) بوده اید و قطعا میدانند که با علاقه از آنان یاد میکنید ولی لازم نیست که انان را غیر واقعی بعنوان دومین مالک شهر بخوانید در صورتیکه مرحوم حاج الله یار خان عباسی،مرحوم سام خان محمدی،مرحوم حمیدخان و درویش حین خسروی و....مالکیت بیشتری از ایشان داشته اند و یا در مورد طولابی های ساکن شهرستان بصورت ابتر و ناقص ذکر مطلب کرده اید(قائدتا توضیح اضافه شما لازم نبود و یا می بایست بصورت صحیح و با حفظ امانت نقل میشد) در صورتیکه اصالتا طولابی ها و غضنفری ها از جد واحدی بوده(کتاب مشاهیر لر،کاظمی) و خاندان طولابی های کوهدشت به سرپرستی مهدی و ملک حسن در به قدرت رسیدن سردار بهادر تاثیر بسزایی داشته اند(در حمایت سردار از شاه بختی و...) که در خاطرات روز شمار شاه بختی و اشاره ای در خاطرات حاج علی رزم آرا به چشم میخورد.


عامل دیگر خدشه دار شدن مطلب شما این است که در مورد برخی افراد بی مورد توصیح داده اید ولی برخی دیگر از افراد که ملجاء مردم بوده اند مغفول مانده اند مثلا مرحوم شیخ نبی کاظمی،عبدالحسین عطایی،حیات خسروی و....


در مورد کونانی های ساکن شهرستان بسیار مختصر تر از آزادبخت ها،شهبازی ها و .... توضیح داده اید در صورتیکه اثر گذاری آنان اگر بیشتر از آنان نباشد ولی کمتر هم از آنان نبوده اند...


از خیلی ساکنین بعنوان اینکه \"مالکیت زیادی داشته اند\"،\"از مالکان بزرگ هستند\" و....نام برده اید که البته بر حسب اطلاعات دقیق حقیر اینگونه نیست...


در مورد خاندان عباسی که تقریبا یکی از ساکنین عمده کوهدشت بوده اند خیلی ناقص و به اختصار توضیح داده اید ولی در مورد برخی افراد مورد مرحمت مفصل تر....


علی ایحال میتوان اشکالات بسیاری را از سر دلسوزی ذکر کرد که البته از حوصله این نوشته خارج است ولی در صورت تمایل جنابعالی میتوان از طریق ایمیل مفصل تر عرض شود پس این زمان بگذار تا وقتی دگر....


عرص اخر اینکه از فرهیخته ای چون جنابعالی انتطار می رود زمانی که دست به قلم میبرید با دانش و اطلاعات و امانتداری بیشتر باشد و اینکه مطابق قانون و اخلاق حرفه ای خواهشمند است مطلب بنده را بدون کم و کاست در قسمت نظرات درج نمایید.

باسلام حضور عزیزانی که به این نوشته توجه می کنندمن اول مقداری دلگیر شدم که چرا این بزرگوار اینقدرکم لطفی نسبت به یک مطلبی درباب معرفی ساکنین محترم شهرمان دارد ولی وقتی بیشتر به داخل وارد شدیم آنجا که برمالکیت جناب غلامحسین خان فاضلی ایراد گرفت خدارا شکر کرده ودانستم ایشان بیشتر ازمن نمی داندان دسته از بزرگانی که درکوهدشت هستند می دانندبعدارامان الله خان سردار بهادر کسی دراین منطقه به میزان جناب غلامحسین خان فاضلی املاک نداشته است بلی درست است آن بزرگواران که اسم آوریدتماماازخاندانهای بزرگان وخوشنام منطقه ترهان می باشند باپوزش من درآینده بندبند پاسخ نوشته ایشان را خواهم داد و فعلا صبر می کنیم تاخوانندگان ارجمند دراین باب نظر خود را بدهندآنوقت من هم به عرض خواهم رساند من پس ازاینکه نوشته مربوط به آقایان طولابی وآن دسته که مورد اشاره ایشان قرارگرفته اند متوجه شدم که این دوست کی هستند درموردچیزهای که درکوچک شماردن خانواده من گفتید دل تنگ نیستم چون همه می دانند پدران ما نه نوکر بودن ونه چوپان زاده وماهمه افتخار می کنیم بزرگمان یکی ازخودمان بوده واگرشما درهمین وبسایت سرگذشت جناب غلامحسین خان فاضلی آزادبخت رئیس طایفه آرادبخت را بخوانید می بینید من خود نوشته که ایشان رئیس وبزرگ تمام ما میباشد شما اگردارای شخصیت هستیدوخودرا شایسته کارهای فرهنگی می دانیدچرا خود را معرفی نمی کنیدکه دوستان بدانندکی هستید که چنین ایرادی برمنمی گیریداین نظر توسط عزت اله سوری در تاریخ 8 سال پیش و 20:50 دقیقه ارسال شده است

باعرض سلام و خسته نباشیدـ حاج حسین شما بین خانواده ما به فردی صادق و ریشه دار معروف هستید با عرض پوزش شما اسم محله سوری رو آوردید ولی متاسفانه هیچ اسمی رو از اهالی اون محل به قلم نیاوردید ـبنده حقیر فرزند علی مرادخان(علی محمد) نوه مرحوم حاج نقدعلی سوری هستم.
باسلام حضور برادرعزیزم آقای سوری من دراول متن نوشته

و تقاضا کردم که اگر اسمی ویا کسی از یاد رفته مرا درجریان قرار دهند تا رفع عیب شود البته این اسامی مربوط به دهه سی تادهه ی پنجاه شمسی میباشد اگرسن افراد مورد نظر شما بااین تاریخ می خواند اسامی فراموش شده را در ردیف دیگرخانواده بنویسد تاآن ها را درمتن بیاورم

باپوزش ازشما دوست محترم من هم یادم رفته که عرض کنم این قسمت یک است که شما دیدید چون مطلب ادامه دار د ما در این قسمت تا اول محله شما آمده وبه زودی قسمت دوم دردید عموم قرار می گیرد لطفا صبر کنید تا آن هم اعلام ودردیدعموم بیاید آن وقت نظر خود را بنویسید

این نظر توسط یاراحمدی در تاریخ 8 سال پیش و 10:43 دقیقه ارسال شده است

با عرض سلام مجدد خدمت حاجی عزیز.خدمت شما عرض کنم که عکس مربوط به پدربزرگ در دسترس هست که هر موقع دستور بدید واستون میفرستم. در مورد عکس و اسناد بزرگان طایفه چاواری باید عرض کنم که به احتمال زیاد در اختیار آقای مجید غلامی باشند یا تعدادی از اسناد در اختیار آقای فتح الهی که در نورآباد ساکن هستن قرار داره.باهاشون صحبت میکنم و نتیجه رو به اطلاع شما میرسونم. (خاک پای شما مسعود یاراحمدی)


باسلام حضور برادرخوبم جناب یاراحمدی هرگونه عکسی ازاقوام وآشنایان که دارید با ذکر آدرس محلی که ازدهه سی تا دهه پنجاه شمسی ساکن بودند عنایت کنید با اسم وآدرس صاحب عکس برایم ارسال کنید که در جای خود درسایت قرار دهم باتشکر از شما

این نظر توسط یاراحمدی در تاریخ 8 سال پیش و 20:26 دقیقه ارسال شده است

با سلام و درود فراوان خدمت حاج حسین آزادبخت عزیز.دست مریزاد واقعا عالی بود بسیار عالی بود.یاد کردن از خانواده های اصیل کوهدشت کار بزرگی که شما انجام دادید. خدا قوت .ادامه بدید.


باسلام حضور جناب یاراحمدی عزیز ضمن تشکر از جنابعالی خواهش دارم اگر امکان دارد از بستکان کوهدشتی که به شما مربوط می شوند درنوشته مورد نظر هرگونه سند ویا عکسی که نشان دهد ازگذشته بستکان جهت درج درمحل اسامی هرخانوده واقوام نوشته شده دراختیار وسایت یاران مومه وند قرار دهید تا معرف بزرگی بستکان شما باشد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]