علی رضا خان غضنفری فرزندو جانشین امان الله خان سرداربهادر غضنفری حاکم ترهان ودلفان در رژیم پهلوی ا  نگارنده حاج حسین آز ادبخت مومه وند

  عکس سمت راست و پائین مربوط به علی رضاخان غضنفری                                                  

  http://up.y-m-v.ir/view/583107/6000734741.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%AE%D8%AA.jpghttp://up.y-m-v.ir/up/yarane-moumavand/Pictures/1.jpg

   

  نشته ازراست .حاج الهیارخان عباسی گراوند..و علیرضاخان غضفری.3سروان والیزاده رئیس پاسگاه نظامی کوهدشت4

  حاج حیاتقلی خان خسروی گراوند.5 ردیف ایستاده1عبدالله خان ابراهیمی 2شگرالله خان زرین قلم 3خسرومیرزائی 4 علی بگ امرایی  غلامحسین خان فاضلی آزادبخت–پسراولی درنزدعلیرضا خان فرزند والی زاده می باشد وکودک دومی فتح الله غضنفری است

   

   

  علیرضاخان غضنفری فرزندارشدامان اله خان سرداربهادرکه درکنارپدرشریک حکومت اوبود.وبزرگترین مالک لرستان بودکه املاکش ازپدربه ارث برده بودکه به راستی کسی درلرستان به پای اوازهرلحاظ نمی رسیدچراکه خداوندمهربان همه نوع لطف ومرحمت درحق اوعطأ فرموده بود.علیرضاخان شخصیتی شجاع،سلحشورزیبا سخاوتمند و به قول معروف دل داربودکه دربین دودمان غضنفری درزمان خودمثل ومانندی نداشت است ،اگرازکسانی که علیرضاخان را  ازنزدیک دیده اندسئوال نمایدکه اوچگونه شخصیتی بودبه طوریقین همه می گویندکه کسی مانندعلیرضاخان راندیده وامکان ندارددیگرمادرمثل اورا بیاورد،اما افسون و هزار افسوس که مرگ زود رس دامن گیراو شد و درجوانی جان مرگ شد  و عمرکوتاهی داشت.علی رضاخان پنج پسربه نام های عبدالرضاخان ونصراله خان .حجت اله خان وامیرکامران خان وامان اله خان دا شت بدبختانه عبدالرضاخان که جوانی زیبا شجاع وآراسته بود،کمترازیک سال بعدازپدرفوت کرد،علت فوت هم می گویندماشین جیب کوچک اوتصادف کرده وکشته شده است.ولی گفتارهای فراوانی درمورد مرگ اومی گویندکه خدابهترمی داند؟علی رضاخان دو دختر به نام های فخراعظم خانم وفهمیه خانم داشت ؛فخراعظم همسرمعززیکی ازاستانداران رژیم سابق  ودومی همسرآقای هاشمی که یکی ازبزرکان میرصیمره وازمدرسین دانشگاه است .علی رضاخان متولد1303 وفوتش1339 خورشیدی می باشدعلی رضاخان درجوانی درکنارپدر درحکومت سرداربهادرحضورجدی داشت وعملأ وارد حکومت شدکه به شهادت تمام اهالی ساکن درکوهدشت درآن زمان علی رضاخان شخصیتی شجاع،وبی نظیروبی مانند بود و درشجاعت مثل و مانند نداشت وکسی قدرت رو. در رویی بااو را نداشته برای نمونه درسال 1325 شمسی که سال.مرگ امان اله سرداربهادراست درترهان اختلافاتی بین علی محمدخان امیراعظم و امان اله خان سرداربهادر برسرحکومت ترهان پیش آمد وهرکدام ادعای حکومت ترهان راداشتند که برای موفق شدن هردو به تهران رفتند تا شاید درتهران حکم حاکمی ترهان رابگیرند.و اما درترهان بین علی رضاخان فرزند رشیدو نترس امان اله خان و محمدحسین خان غضنفری نزاع سختی درگرفت دراین نزاع تعدادی ازیاران علی محمدخان امیراعظم کشته و تعدادی نیزاز طرفین مجروح شدند.در این جنگ نا برابر اکثر اهالی ترهان که شامل طوایف سوری وامرایی و قسمتی ازطایفه گراوندو تعدادی ازطایفه آدینه وند ونورعالی ساکن درترهان پیرامون محمدحسین خان غضنفری گرد هم آمده و دراین جنگ شرکت داشتند؛همراهان علیرضاخان هم عبارت بودند تعدادی ازطایفه گراوند اطرافیان امان اله خان سرداربهادر       باطایفه آزادبخت به سرپرسی غلامحسن خان فاضلی آزادبخت. که برابربا نوشته جناب استاد محمد رضا خان والیزاده که خود درآن روزگار بخشدارکوهدشت بود وشاهد براین جریان بوده،او

  در(کتاب تاریخ لرستان روزگارپهلوی درص 308 آورده که اوضاع ترهان روزبه روز  وخیم ترمی شداکثر طوایف به پشتبانی ازامیراعظم و برادرش به حمایت برخواسته بودند و باز درهمین صفحه آمده بالاخره دربهار 1325 کاربه جنگ و جدل منجر شد.به دین سبب که علی رضاخان پسر امان اله خان جوانی شجاع است چون ازشکایتی که جهت وصول بهرمالکانه به دادگاه کرده و مدیر دفتردادگاه را برای تأمین دلیل آورده بود نتیجه نگرفته بود و از آن طرف هم توسط محمدحسین خان جعمیت زیادی درمرکزکوهدشت گرد آورده بود که با قدرت خود حکومت را از امان اله خان بگیرد و ازاین طرف هم علی رضا خان به بوسیله خوانین آزادبخت وسران شاهیوند که طرفدارعلی رضاخان بودند دریک برخوردکه بین عده ای از دو  طرف دریکی ازروستاهای آزادبخت رخ داد منجر به جنگ   سختی شد که چند نفراز کدخدایان را که طرفدارامیراعظم بودندبه قتل رسانیدند و طولی نکشیدکه به رسم لرستانی ها چند هزارنفراز طرفداران امیراعظم به قریه ها و آبادی ها آزادبخت ها هجوم آورده و  قریب 16 آبادی راغارت کردند آنچه نگارنده (والیزاده)به یاد دارد قریب 16 هزارگوسفند و بز  و 1700 گاو  و اسب و الاغ باهمه اثاثیه البیت طایفه آزادبخت راغارت کردند »ونیزنقل است درهمین صفحه که »جنگ این دو دسته درحدود 15روز بطول انجامید و روزی حداقل هزار تیرتفنگ شلیک می شد»که سرانجام توسط نیروهای اعزامی ازتهران و خرم آبادبه فرماندهی سرهنگ برخوردار و به اتفاق سرهنگ خسروی فرمانده هنگ ژاندارمری لرستان تمام سران طرفین رادستگیر و روانه بازداشتگاه درخرم آبادنمودن؛

  وبازداشت شدگان عبارت ازبرادران امیراعطم وتعدادی ازبزرگان مانندعیدی خان عباسی گراوندو غلامشاه خان سرتیپ نیا و جمعی هم ازبستگان علی رضاخان غضنفری ازجمله حاج الهیارخان عباسی گراوند رئیس نیمی از طایفه گراوند وحیات قلی خان خسروی یکی ازسرکردگان طایفه گراوند وغلامحسن خان فاضلی آزادبخت رئیس طایفه آزادبخت و خود علیرضاخان غضنفری فرزندرشید و بی باک امان اله خان سرداربهادرحاکم ترهان که پس ازباز داشت سران دوطرف سرهنگ برخورداروسرهنگ خسروی همراه مأمورین اعزامی به ترهان درکوهدشت مانده گار می شوند وپس ازمدتی می توانند. تمام احشام غارت رفته راازمتجاوزین پس کرفته وبه صاحب آنها تحویل دادند این خلاصه جریان جنگ بین محمدحسین خان غضنفری بود با علی رضاخان غضنفری که باعث غارت وبه آتش کشیند زندگی آن طایفه شد

   

   

   

   

   

   

   


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : شنبه 29 شهريور 1393 | تعداد بازدید : 9795 | نظرات(8)

نظرات


این نظر توسط امیرخان در تاریخ 6 سال پیش و 3:14 دقیقه ارسال شده است

سلام جناب آقای آزادبخت مطالب بسیار عالی و مفید
اون شخص سوم ایستاده از راست مرحوم خسرو میرزایی پدر بزرگ بنده هستند.
این عکس و چند عکس دیگر در منزل اینجانب موجود می باشد،با ذکر نام تمامی اشخاص

این نظر توسط خسرو خسروی در تاریخ 7 سال پیش و 21:20 دقیقه ارسال شده است

جناب آقای حاج حسین آزاد بخت مومه وند

با سلام و تشکر از لطف شما راجع به عکس مورد بحث که بنده قبلا در مورد آن مطلبی عرض کردم ،اشتباه دیگری هم وجود دارد و آن نام نفر سوم ایستاده از راست یا چپ (سهراب میرزایی)است نه خسرو میرزایی

یاد آور میشود این عکس را عمویم مرحوم حاج حیاتقلی خان خسروی گراوند با خط خودشان در پشت عکس نام اشخاص مندرج در متن را نوشته و اصل آن را هم به بنده مرهمت فرموده و نزد اینجانب موجود است که در اولین فرصت خدمت خواهم فرستاد ،در مورد سایر مشاهیر طرهان چون به تازگی سه عمل جراحی سخت (قلب ،معده و ستون فقرات)را ظرف دو ماه انجام داده ام و در دوره نقاهت هستم انشالله اگر عمری بود و وضع جسمیم اجازه داد به تدریج حضورتان خواهم فرستاد، باشد که از این رهگذر خدمت ناچیزی به زادگاهم نموده باشم

ارادتمند خسرو خسروی گراوندباسلام حضوراستاد ارجمند جناب آقای خسرو خان خسروی دراول آرزو دارم که خداوندمهربان سلامتی کامل به وجود عزیزت عنایت فرماید دوم درباب اسامی عکس مورد نظر باید عرض کنم که درمطلبی بنام شمارا باساکنین شهر کوهدشت از دهه ی 1330 تادهه ی1350 خورشیدی آشنا می کنم این اسامی بطور درست ذکر شده اند واین مطلب هم در وبسایت یاران مومه ونددر دو نوبت دردیدعموم قرارداده شده است ودر روزنامه شهاب آسمانی هم تاکنون درچندنوبت چاپ شده است واین عکس هم درشماره213 شهاب آسمانی 20 تیرما 94 به چاپ رسیداست اگرامکان داردازاین روزنامه ووسایت یاران مومه وند بازدید کنید لطفا به قسمت دوم این مطلب توجه کنید که بعداز نوشته غلامحسین خان فاضلی آمده است باتشکر از شما

این نظر توسط خسرو خسروی در تاریخ 7 سال پیش و 16:08 دقیقه ارسال شده است

بنا م خدا و ند با فر و داد خدا و ند خورشید و باران و باد
کریمی که هستی همه زان اوست وجود و عدم جمله فرمان اوست
جناب آقای حاج حسین آزاد بخت مومه وند
با دوبیت شعر از خودم بنام نامی حضرت حق جل و جلا له و با مسرت فراوان به دوست عزیز دوره جوانی که بعد از پنجاه سال توانستم با او تماس داشته باشم سلام نموده و تجدید ارادت مینمایم
جناب آزاد بخت
کلیه قسمت های وب سایت جنابعالی را با دقت خواندم و برای هر بخش آن تحسینتان نموده و به شرامتمندی و عفت قلم و بی طرفی شما در مورد همه اشخاص آفرین گفتم
برای آگاهی جوانترها که با حاج حسین آزاد بخت مومه وند از طریق فضای مجازی آشنایی پیدا کرده اند لازم دانستم عرض کنم این بزرگوار از دوره جوانی از اهالی قلم و عضویی فعال از خانواده مطبوعات مطرح و سرشناس ایران بوده و قبل از انقلاب هم در روزنامه ها و مجلات وزین و صاحب نام آن دوره قلم میزد و از محسنات بارز ایشان در محیط عشایری و قبیله ای طرهان به دوست و دشمن و آشنا و بیگانه با چشم حق و حقیقت و وجدان و انسانیت نگاهی بیطرفانه داشتن است ومیبینم اکنون نیز همان شیوه و سرشت را در فضای مجازی ادامه داده و مانند قلم به مزدانی که در هر دوره و زمانه کم نیستن قلم ارزشمند خود را اجازه کج روی نداده و با شرافتی که در خانواده اش سراغ دارم کلک خوش نیت ونیک اندیشش را آلوده به اغراض محلی و قبیله ای نمینماید. بدنبال ضرب المثلی میگشتم که بگویم زمان و مکان و سن و سال و ارتباطات شخصی بر قلم حاج حسین آزاد بخت بی تالثیر است و همیشه در جاده سنگلاخی و نا هموار آزادگی و شرف و انسانیت حرکت میکند و لا غیر .
ابتدا خواستم بنویسم فیل مرده و زنده اش صد تومان است ، مناسب ندانستم که نا آگا یاد ضرب المثل زبان لکی خودمان اقفتادم که میگوید ( هی و جا لی ، هی و پیری )
جناب آزاد بخت
حقیر برای تز پایان دوره تحصیلی دکترای خود جزوه کتاب مانندی را تحت عنوان (تا ثیر گزران بر تاریخ معاصر لرستان )در دست نگارش داشتم و تقریبا در حال اتمام بود که کتاب مشاهیر لر به قلم فاضل ارجمند
و استاد محترم جناب آقای ایرج کاظمی به دستم رسید ، از آنجا که افراد مورد نظر ومأخذ و تصاویر و عکسهای مورد استفاده ایشان تقریبا همان هایی بود که حقیر در اختیار داشتم زیرا افراد مورد بحث هر دوی ما مشاهیر لرستان و مأخذ هم خانواده و بازماندگان و هم دوره های افراد صاحب نام بود . و چون کتاب جناب کاظمی قبل از دست نوشته بنده چاپ و منتشر شده بود از بیم آنکه مبادا به رو نویسی و سرقت ادبی متهم شوم از انتشار پایان نامه تحصیلی خود صرف نظر نموده و علی رغم وقت کم و دشواری زیاد با کمک و ارشاد استاد راهنمای ارزنده و دانشمندم جناب آقای دکتر شیرین بخش پایان نامه دیگری تحت عنوان (جامعه شناسی روستایی ایران )تهیه و منتشر نمودم که خوشبختانه با درجه ممتاز مورد قبول هیأت علمی دانشکده قرار گرفت و هم اکنون نیز در ویترین کتاب فروشی های مقابل دانشگاه تهران خاک میخورد.
عرض کردم کتاب مشاهیر لر با دست نوشنه بنده شباهت زیادی داشت جز در مورد مشاهیر طرهان که جناب کاظمی به غیراز دو سه نفر از بزرگان این بخش وسیع از لرستان بقیه مشاهیر طرهان را به کلی از قلم انداخته و نادیده گرفته است .استاد کاظمی چون بزرگ شده شهر خرم آباد است و با این شهر بیشتر آشنایی دارن در مورد مشاهیر خرم آباد الحق سنگ تمام گذاشته و نه تنها کسی را از قلم نینداخته بلکه شهیر و نیمه مشهور و ناشناخته ها را هم فراموش نفرموده و از کسبه و بزن بهادر های محلات که امروزه به حق یا نا حق آنها را به نام دیگری میشناسند به دفعات ذکر خیر نموده و چون اصالتا دلفانی هستند علاوه بر مشاهیر واقعی دلفان مانند جدشان مرحوم رستم خان سردار رشید و عمویشان مرحوم علی اکبر خان کاظمی که به حق از مشاهیر خوش نام دلفان بوده اند از خوانین درجه دوم دلفان که حتی در (عالین آوا) همسایه نزدیک نورآباد هم کسی آنها را نمیشناسد به عنوان مشاهیر دلفان نام برده است .در عوض تا دلتان بخواهد در مورد مشاهیر طرهان کم لطفی فرموده و اشخاصی مانند محمد رحیم خان (دوریشه که) ملقب به ضرغام الملک و علیمراد خان ملقب به سالار بهادر و شاهمراد خان (شه مرا خان) که دلاوری هایش هنوز هم نقل مجالس طرهانی ها هست و تصنیف سازها و مرثیه سرا ها در وصف او چکامه ها ساخته اند مانند (آساره د آسمون ماهی د آوه شه مرا خان کُر فرج مری قصاوه دی باوه هی کن دواره ........الی آخر) سه نفر اخیر الذکر از مشاهیر طابفه عباسی گراوند بوده اند .و منوچهر خان خسروی گراوند ملقب به سیف لشکر و رئیس طایف خسروی گراوند قبل از حیاتقلی خان بوده است ، همچنین حاج سام خان محمدی گراوند ملقب به سالار مظفر (برا حسگه)و آقا رضا خسروی آزاد بخت و آقا محمد احمدی (آ مه می کوشکی)و امام قلی خان منصوری (ایمان کورانی )رئیس طایفه کونانی و ابراهیم خان رشیدی (اورام خان) رئیس بخش عظیمی از ایل نورعلی طرهان و دلفان .و حتی بزرگان معاصر خیلی نزدیک مانند حاج الهیار خان ملقب به سالار بهادر رئیس طایفه عباسی گراوند که کوهدشتی ها او را الهیار خان چرچیل می نامیدند.و حاج حیاتقلی خان خسروی گراوند رئیس طایفه خسروی گراوند را به کلی نادیده گرفته و کمترین اشاره ای به آنها که به حق از مشاهیر برجسته طرهان و لرستان بوده اند نمینماید .خدا میداند بنده اصلا تمایل نداشتم که نامی از عمویم مرحوم حیاتقلی خان خسروی گراوند به میان آورم زیرا چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است ، ولی از آنجا که جناب استاد کاظمی علی رغم آشنایی کامل ناشی از فامیلی سببی و نسبی نزدیک گویی ایشان را نمیشناخته و نام او برایش نا آشنا بوده است.در قسمت مشاهیر خوشنویس هم هیچ اشاره ای به نام میرزا سلطان علی سلیمی تیموری ملقب به معین دفتر (میرزا عله)رئیس ایل گرمه ای تیموریی و از مشاهیر طرهان و از خوشنویسان به نام لرستان بوده ، ننموده اند ایشان جد مادری بنده نگارنده بوده و به قراری که شخصا از زبان مرحوم عبداله خان ابراهیمی و علی اصغر خان کاظمی (پدر بزرگوار جناب ایرج کاظمی)و شکراله خان زرین قلم که هر سه نفر از ادبا و خوشنویس های به نام و اهل فن بوده اند شنیدم کسانی که در آندوره مشق خط میکردند، خط میرزا عله معین دفتر را رسم الخط قرار داده و از روی خط ایشان تمرین مینمودند و بنا به گفته شاعر گرانمایه مرحوم اسداله امیرپور بسیاری از خوانین با سواد طرهان از شاگردان ایشان و در محضرش تلمذ مینموده اند .برای آشنایی بیشتر خوانندگان ارجمند میتوانند به کتاب خاطرات نظام السلطنه مافی رجل نامی و صدر اعظم دوره قاجار و همچنین دو سفر نامه درباره لرستان به قلم جهانگردان روسی (سیسل جان اوموندز و بارون دوبد)ترجمه دکتر سکندر ، بابک امان الهی بهاروند ولیلی بختیار مراجعه فرمایند.
بنده علت کم لطفی جناب کاظمی را نفهمیدم ، شاید بزرگانی را که نام یردم از نظر ایشان شهرتی نداشته و یا آنها را نمیشناخته است .الله اعلم ، هر کس حق دار آنگونه که میبیند و میشناسد و میفهمد ، بنویسد این امر بنده را بر آن داشت که مصدع وقت جنابعالی شده و دراین خصوص اشاره ای داشته باشم که به درازا کشید و از این بابت پوزش میخواهم. لازم به ذکر است که حاج حیاتقلی خان خسروی علاوه بر مطالبی که جناب عالی قبلا در مورد ایشان در سایت خود متذکر شده اید مدتها نایب الحکومه در قسمتهای مختلف لرستان بوده و در دوره ای که نایب الحکومه درب گنبد بوده اند طایفه گرمه ای آنرا مبدا تاریخ قرار داده و از آن بعنوان سال حیاتی یاد میکنند.
در دوره حکومت سرتیپ حاجیعلی رزم آرا (سپهبد و نخست وزیر بعدی)حیاتقلی خان نایب الحکومه کاکاوند بود و به علت رشادت های زیاد چندین بار مورد اصابت گلوله واقع شده تا توانستند یاغیان گردن کلفتی مانند حسین میرزا کریم و کره گنج که هریک صدها نفر همراه داشتند را دستگیر ومطیع نمایند و به همین علت چند بار از طرف سپهبد رزم آرا مورد تشویق و تقدیر قرار گرفتند(اسناد آن موجود است) .سپهبد رزم آرا تا پایان عمر با ایشان رابطه و مراوده داشتند .
جناب آقای آزاد بخت
وقتی سایت جنابعالی را با دقت مطالعه میکردم دیدم که شرح حال بعضی از مشاهیر طرهان را آنگونه که بوده اند با قلمی بیطرف که همه را با عینک حق و حقیقت و وجدان و شرافت نویسندگی میبیند توصیف فرموده اید ،به راستی شما را ستودم ور نه آنهایی که بنده را میشناسند میدانند که نه اهل تملق هستم و نه به کسی نان قرض میدهم و نه نان قرض میگیرم.
جناب آقای آزاد بخت
بنده عیب های زیادی دارم منجمله پر حرفم و گاهی کلامی چند را سر هم میکنم و چیزی مینویسم و اسمش را میگذارم شعر!!!!!!!نمونه زیر هم از اینگونه نوشته هاست :
هرگزم نام آزاد بخت زدل آسان نرود بلکه این نام ز دل تا بودم جان نرود
گرچه مداحی قبیح است لیک دارم غرضی خضر بیهوده پی چشمه حیوان نرود
ا ز دل غمزده تا نا له تراوش نکند اشک بیواسطه از دیده گریان نرود
غنچه گلشن یعقوب نگردد خندان تا نسیم سحر از مصر به کنعان نرود
چوحاج حسین نشودشهره به طرهان هرگز هرکه در سلسله عشق پریشان نرود
هم مورخ هم ادیب صاحب نظری راستگوست راه او باشدعیان و هیچ پنها ن نرود
نامرادی ها دید و نرفت جز ره حق جوهر تیغ به سائیدن سوها ن نرود
زین سبب گشته است خسرو واله و شیدای او ور نه کس بی سببی از پی جانان نرود

در انتظار رجوع اوامر تقدیم احترام مینمایم ، ارادتمند خسرو خسروی گراوند (94/5/24)
پاسخ : سلام برجناب خسروخان خسروی گراوند دوست گرامی وارجمندم فدوی هم بسیار خوشحال شدم ازاینکه پس از گذشت سالها دوبار موفق شده ازاین طریق حضور مبارک جنابعالی برسم وازاین همه عنایت وبزرگواری ولطفی که درحق حقیر بیان داشته کمال تشکر را دارم.
این نشان از بزرگ منشی و حق شناسی شما دارد ورنه حقیر کاری در شأن بزرگان انجام نداده ام باید عرض کنم جناب خسروی اگر درمعرفی بزرگان خاندان خسروی گراوند کوتاهی شده علت آن اطلاعات کم فدوی بوده است. به همین خاطر بارها از تمام عزیزانی که اسمی از آنها آمده تقاضا کرده ام که هر گونه مدرک ویا سندی درمورد آن بزرگوارن هست عنایت کنید و کپی آنها را با عکس صاحب مطلب در اختیارم بگذارند تا در این وبسایت قرار گیرد و حقی از کسی نادیده گرفته نشود.
جناب خسروی من یادم هست که چندبار از جناب آقای عباس خسروی خواهش کردم که در این مورد مرا یاری نماید چون اطلاعاتم کم می باشد هرچند از ایشان تشکر دارم برای اینکه تعدادی عکس دراختیارم گذاشت اما در بین آنها چیزی که مربوط به آقایان خسروی باشد فقط عکس حاج حیاتقلی خان خسروی بود که موراستفاده قرار گرفت؛ البته دیر نشده است باز ازجناب عالی خواهش دارم چنانچه مدرکی ویا عکسی از آن بزرگان که نام بردید چه تکی باشد وچه دست جمعی کپی از آن باموضوع مورد نظر دراختیارمان قرار دهید.
دوست ارجمند برگردیم به موضوع پایان نامه؛ ضمن تشکر از زحمتی که در این راستا کشیده اید حیف است که دیگران از نتایج آن تلاش ها بهره مند نگردند تقاضا دارم اگر صلاح می دانید آن ها را در اختیار سایت قرار دهید تا آن را با نام خودتان در دسترس علاقه مندان قرار دهم و اگر خواستید آن را به دوستان و همکاران می دهم تا در نشریات محلی لرستان چون بلوطستان چاپ کنند.
در مورد کتاب مشاهیر لر جناب استاد گرامی آقای کاظمی همانطور که فرموده اید ایرادات و نواقص زیادی دارد که در نقد آن مطالب زیادی هم نوشته شده از جمله مطلبی از نگارنده و آقای بساطی با عنوان واقعیت کدام است که سال گذشته در هفته نامه ها ی غرب چاپ شد و در سایت های محلی در محضردیدعموم قرارگرفت واما توسط نویسنده محترم ویا ناشرآن پاسخی بدان داده نشد.

این نظر توسط خسرو خسروی در تاریخ 7 سال پیش و 19:13 دقیقه ارسال شده است

جناب آقای آزاد بخت
با سلا م وب سا یت عا لما نه ای دارید بعنوان یک کوهد شتی متشکرم . یادآور میشو د کودکا نی که در عکس دیده میشو ند از را ست به چپ عبار تند از آقای مهندس والی زاده فرزند مرحوم سروان وا لی زاده و کودک دوم مرحوم فتح اله خان غضنفری برادر کوچک مرحو م علیرضا خان غضنفری میبا شند که اشتبا ها شا هپور عبا سی مرقوم فرموده اید .ضمنا مرحوم سروان والی زاده حا کم نظا می کوهد شت بودند نه رئیس پا سگاه .
اراد تمند خسرو خسروی

با سلام جناب خسروی ازاینکه لطف کرده و به این موضوع توجه فرموده اید بسیارازعنایت جنابعالی متشکر هستم کاملانظرشمادرست است درجایی دیگر نوشته که این عکس مربوط به جناب آقای مهندس والی زاده است ودرمورد اینکه ستوان والی زاده درآن وقت حاکم نظامی بود خیر درآن سال که1325 شمسی می باشد حاکم نظامی کوهدشت سرهنگ برخورداربوده که مستقیم ازتهران جهت آرامش و ایجات امنیت به کوهدشت می آید که همراه سرهنگ خسروی فرمانده ژاندارمری لرستان باتعدادزیادی ازنظامیان ارتش وژاندارم به کوهد آمده وزیر نظر سرهنگ برخوردارامنیت محل رافراهم نموده اند و علت حضور آنان هم جنگ بین علی محمدخان امیراعظم و وامان الله خان سردار بهادر برسرحکومت ترهان ودلفان بوده

این نظر توسط اسدی در تاریخ 8 سال پیش و 10:43 دقیقه ارسال شده است

سلام آقای آزادبخت مدتی است فعالیتی ندارید منتظر مطالب زیبای شما هستم باتشکر
سلام برشما جناب آقای اسدی درمورد مطالب فرمودید این کار را ادامه می دهم

این نظر توسط مرادی در تاریخ 8 سال پیش و 20:07 دقیقه ارسال شده است

سلام آقای آزادبخت مطلب یسیار جالبی بود به خاطر وب سایت جدید هم تبریک میگم واقعاً عالی وب زیباست

این نظر توسط سامانه پیامک در تاریخ 8 سال پیش و 1:36 دقیقه ارسال شده است

با سلام خدمت شما مدیر محترم
شما می توانید با عضویت در طرح همکاری فروش پنل و خطوط پیامکی از بازدید کننده وبلاک خود درآمد کسب کنید
ابتدا وارد آدرس زیر شوید و مراحل ثبت نام رو کامل نمائید
http://sms.mida-co.ir/hamkar
سپس وارد پنل کاربری شوید و از قسمت شبکه فروش و بازاریابی کد های مربوط به فروش پنل را در سایت خود قراردهید بعد از معرفی هر کاربر به شما 25 درصد سود فروش داده می شود
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید
mida-co.ir
info@mida-co.ir

این نظر توسط فتحی در تاریخ 8 سال پیش و 17:31 دقیقه ارسال شده است

سلام استاد واقعاً عالی بود مطلب برای وب سایت جدید هم تبریک عرض میکنم واقعاً عالی هست چقدر هزینه کردید؟


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]