محمد رحیم خان ضرغام لشکر (دورشکه گراوند)   
  بقلم حاج حسین آزادبخت مومه وند

                                 محمدرحیم خان ضرغام لشکرگراوند(دوریشکه)          
  محمدرحیم خان ضرغام لشکرگراوند فرزندخانکه نوه عباسخان گراوند معروف  به دوریشکه یکی ازسرداران لایق وسلحشور ترهان دردوره قاجاریه بود اوهم مانند دیگربزرگان طرهان دراثرجا به جایی قدرت به علت درگذشت نابهنکام قاسم خان میرپنج که پیش آمد و حکومت ترهان به نظرعلی خان امرایی رسید او نیز بعد از مدتی به همراه عزیزخان آزادبخت مومه وند  رئیس طایفه آزادبخت که   دایی ضرغام لشکر بود در کنار دیگر مخالفین حکومت قرار گرفت آنان همیشه مورد خشم و دشمنی امیراشرف واقع  می شدند دوریشکه یکی از بزرگانی بود که در سخاوتمندی و شجاعت نظیر نداشت  در آن زمان یکی از شاعران لرستانی ضمن گردش و دیدار از بزرگان ترهان به حضور این سردار بزرگ و ارزشمند می رسد و ازسجایای او سخن می گوید و درچند بیت او را چنین گرامی داشته و اما افسوس برای این بزرگان که عمری کوتاه داشتند و درجوانی رخت بربستند و این جهان فانی را رها کرده و به دیدار دوست شتافتند.( اینان اهل فتوت واخوت)بودند فتوت آئینی است که از عالم پهلوانی به دنیای عرفانی راه یافت.این آئین از مدتها قبل از زمان پارتها بین مردم وجود داشته است که سخاوت،بلند نظری،سلحشوری،رشادت،جوانمردی  وبزرگواری را.پیشه خودمی ساختند.بعد از اسلام در ایران«اهل فتوت» بصورت گروه ظهورکردند و در تاریخ از آنان بعنوان «فتیان» نیز نام برده اند.اینان در بخشیدن مال و فدا کردن جان در راه اهل نیاز بریکدیگر پیشی می جستند.فرتنی به عیب خود نزد آنان هنر و فضیلت بشمار می رفت.و این چنین بوده سردار سلحشور و نام آور مامحمد رحیم خان ضرغام لشکر در باره دورشکه درجنگ جهانی اول علیه نظامیان تجاوز گر روسی وانگلیسی قصه ها گفته اند و می گویند او با تمام قدرت با نیروهای روسی  وارد جنگ شده است و تعداد زیادی از آن ها که به خاک لرستان تجاوز کرده بودند از طریق مرزهای عراق آنها را از خاک ایران بیرون  راندند او که در راه حرمت و آبروی مردم طرهان ازخود گذشتگی نشان داده این سردار شجاع و سلحشور به دفاع برخاسته است،چون  نظامیان روسیی و انگلیسی به هرجا که وارد می شدند، دست به تجاوز و آزار و اذیت مردم می زدند. پس اینان برای دفاع از وطن و مردم خود دست به چنین جان بازی زده اند و در مقابل ستمگر و ظالم قیام کرده لذا آنان قابل قدردانی وسپاسگذاریند.لذا در بالا گفته شد که هشیار شاعر لر از سران طرهان دیداری کرده و با سردار گرامایه ترهان نیز دیداری داشته  وچند بیتی در باره او سروده است.
  سپاهی زطرهان زمین جمع نمود              غبارسپه شد بچرخ کبود
  محمدرحیم خان گراوند شیر                    سپهدارلشگردرآن دارگیر
  نهادندزینش به پشت سرنگ                    کشیدند تنگ زبرتنگ تنگ
  بیاراست قدرا به تیرخدنگ                     زدریا تو گفتی برآمد نهنگ
  ویاازکمین گه برآیدپلنگ                        بشدآب ازهیبتش کوه سنگ
  جهانید لشگردلاوربتاب                         گرفت گرد لشگررخ آفتاب
  محمدرحیم خان گراوند شیر                    بقلب سپه  بد  لاور  دلیر 
  زاردوی سرداراکرم دلیر                       یکی شیر جنگی  بدی همچه شیر
  زهرسو سپه را فکنده  ببر                      بدی  شیر  جنگی   بفر هنر
  محمد رحیم  خان  گراوند  بنام                 بضرغام لشگرلقب شد تمام 
  ولی مرتضی خان شده اسب لنگ              رسیده بنزد ش یلی تیزچنگ
  یکی  تازیانه  سرو دم   طلا                   بدیدش فتاده درآن جا یگاه
  چه ضرغام لشگربکردش نگاه                 بدید تازیانه همان رزم خواه
  زافراز  مرکب  در آمد  بزیر                  همان تازیانه ربوده چه شیر
  دوباره بیامد به پشت سرنگ                    نرسید بر او دیگر شیر جنگ
  چرداهربرفتم درآن روزگار                     بزرگ گراوند دراو بر قرار
  محمدرحیم خان سالارجنگ                     همه ملک طرهان ازاوبد بتنگ
  ازآن سمت ترهان بدیدم یکی                    که صد حیف عمرش بشداندکی
  چه ضرغام جنگی گراوندبود                   بقلب  سپه  جا ی  آن  مرد  بود
  شاعرگرانقدرلرستانی یاد این .سردارارزشمند را به حق بیان داشته و در باره او سروده است چون دیگرمانند  اینان پیدا نمی شود مگر خدای توانا با قدرت ظاتی خود از نو  درکالبدی «جسد» جدید ظهور کند پس ما وظیفه داریم که از آنان قدردانی و سپاسگزاری نمایم و از این سردارگرانمایه فرزندانی بیادگار ماند بود و تنها فرزند پسرش بنام عیدی خان عباسی گراوند که به راستی فرزندی شایسته و سرشناس بود و در منطقه ترهان او یکی از افرادخوش نام و صاحب اسم و رسم که درمیان بزرگان ترهان شخصیتی مورد احترام بود و چند فرزند دختر نیز از او بیادگار مانده است.محمدرحیم خان ضرغام لشگرگراوند «دوریشکه»در زمان مرگ دارای دو همسر بود و املاک زیادی در منطقه ترهان و در روستاهای گل گل و میشنان وکل سرخ وجا های دیگر مالک بودند که بعد از او بنا به گفته یکی از اقوام نزدیکش تمام آن املاک پس ازمرگش به تصرف پسرعمو  ها یش در آمده با کمال معذرت ازدوستان مهربان چون بنده بیش این اطلاعاتی درباره این سردار بزرگ ترهان در اختیار  نداشته و اگر از جانب اقوام گراوند اسناد و یا اطلاعاتی بیش ازگفته های ذکرشده دارند دراختیار فدوی قرار دهند تا به نظر عزیزان برساند با سپاس


  نویسنده مطلب : حاج حسین آزادبخت | تاریخ مطلب : دوشنبه 26 اسفند 1392 | تعداد بازدید : 1140 | نظرات(4)

نظرات


این نظر توسط انجمن مهندسین عمران در تاریخ 8 سال پیش و 19:50 دقیقه ارسال شده است

سلام دوست عزیز
سایت خوبی دارید
خوشحال میشم منو لینک کنید و سر بزنید
http://www.m-omran.ir
پاسخ : ازلطف شما سپاسگزارم

این نظر توسط مهرداد در تاریخ 8 سال پیش و 11:44 دقیقه ارسال شده است

ضمن سلام وخسته نباشیدخدمت جناب آقای آزادبخت،واقعا"متوجه گفته هایتان نشدم که چه فرموده اید ومنظور شما"از یار دیگر سردار طرهان ودلفان "چه بوده.شما فرموده ایدکه از آن دودمان سندی رادردست ندارم لذا بنده فقط جهت یادآوری نمونه ای از اسناد مربوط به آن دودمان راخدمتتان عرض نمودم،گرچه معتقدم که آن مرحوم جنت مکان بزرگتر ازآنست که لازم باشددرموردشان مطلبی بیان شود.ایشان نه تنها درمقابل حاکم اول زمان خودش که حتی درمقابل زیاده خواهی های حاکم بعد ایستادگی کرده وراضی به نظاره ظلم نشدند.ضمن اینکه شما مرحوم ابراهیم خان برادر ایشان که درزمان حکومت مرحوم امان الله خان نایب الحکومه بودند را رییس نیمی از نورالی خطاب کرده اید درحالی که امان الله خان حاکم مطلق طرهان بوده اند بالطبع مرحوم ابراهیم خان بر تمام نورالی ریاست داشته.همانطور که درمورد مرحوم غلامشاهخان درزمان حکومت مرحوم امیراعظم فرموده اید رییس طایفه نورالی.بنده ارادتمند شما میباشم اما انتظاردارم تاریخ را آنگونه که بوده بیان نمایید.
پاسخ : سلام برشماجناب آقای مهرداد من هم متوجه حدف شما نشدم در معرفی قبلی که از سردارظفردلفانی کردید قصد کوچک کردن اورا داشتید .دو. یار دیگر سرداربزرگ دلفان وترهان بازماندگان مرحوم امیربهادر بود شما در معرفی ابدالخان طوری اورا شناسانیدید که من فکرکردم دشمن اوهستید ودوست سردار دیگر که افسوس خوردم که آن بزرگ واران چنین طرفداری داشته باشد.ودرمورداینکه شما برنوشته من ایرادگرفتید که ابراهیم خان چرا رئیس نیمی ازطایفه نورعلی دلفان وترهان نوشته این برداشته ذهن وفکرخودم بوده اگر شما سندی ازجانب امان الله خان سرداربهادر حکومت ترهان دارید اجازه دهیدتاکپی رونوشت آنرادر تماشای عموم قرارداد وموضوع اصلاح کنیم وامادرموردغلام شاه خان سرتیب نامه ریاست او درزمان امیر اعظم برطایفه نورعلی نشان داده شدودرکتاب دو جلدی تاریخ لرستان درروزگار قاجار و پهلوی جناب والی زاده گرامی وکتاب شورش لرستان جناب سیدیدالله ستودوروزنامه های محلی بارها درباره این خانواده به خوبی ازآنها و ریاستشان برطایفه نور عالی ودیگرطوایف به روشنی یادشده است بازعرض می کنم اگرنوشته باشدکه نشان دهدمن درخدمت خانواده جناب رشیدی هستم نه اینکه مانندآن نوشته که درباره سردارظفردلفانی گفتید آن برای او کارکوچکی بوده وسلام

این نظر توسط مهرداد در تاریخ 8 سال پیش و 13:56 دقیقه ارسال شده است

آقای آزادبخت چطور است که درجواب امیرهوشنگ،می فرماییدکه ازخاندان رشیدی اطلاع وسندی دردست ندارید:اجازه بدهیدباورنداشته باشم که شماکتاب سفرنامه الموت نوشته فریااستارک رانخوانده باشید وازمرحوم ابدال خان "سردارظفردلفان" که نامش دراین کتاب به وفور آمده وبقول خانم استارک نام ابدال خان برایش درحکم گذرنامه ای بوده است،رانخوانده باشید
پاسخ : آقای مهرداد درست است آن کتاب ازص 1 تا 221 مربوط به لرستان است وازص 35 تا 37 مربوط به جناب سردارظفر دلفانی می باشد که دوردخدا وبندگان پاک او بر روان پاک آن سردار ارزشمند باشد اقای مهرداد مگر در دلفان چند نفر مانند ابدال خان دلفانی بود که درمقابل حاکم قدرتمند نه بگوید وسرتعظیم فرود نیاورد درست است که اوخانه وزندگی خودرا ترک کرد ولی بندگی رانه گفت می دانم شمادوست این سرداربزرگ نیستی وخدانکند که یاردیگرسرداربزرگ دلفان وترهان باشید که مرا ازکرده خود پشیمان نموده اید

این نظر توسط karim در تاریخ 9 سال پیش و 10:29 دقیقه ارسال شده است

سلام شکلک
وبلاگ خیلی خوبی داری شکلک
اگه میخوای از وبلاگت کسب درآمد داشته باشی
یه سر به این سایت بزن
هر بازدید 120 ریال میده شکلک
شمارشش خیلی خوبه حتما امتحان کن


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]